ReadyPlanet.com


โสเหร่คนรักหุ้นนอกวัน04ที่ถึงวันที่06-09-64


โสเหร่คนรักหุ้นนอกวัน04ที่ถึงวันที่06-09-64ผู้ตั้งกระทู้ Rewvihok888 :: วันที่ลงประกาศ 2021-09-03 16:40:33 IP : 182.232.244.138


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4260736)

 นอย3พิเศษปกติ+vipเด่น

 
เลขธูปจุด [[008+3]]]
7777+8888
(ฟัน)7777
70-78-08-79-98
81-28-90
(ชนะ)3ตัวแตกและโต๊ด
012589
=028-589-128-987-098
018-253-125-258
ดับบนนอยปกติ333+444
ดับนอยVipบน222+111
ดับชนเด่นเลือกเด่น
 ผลนอยVip
สวัสดี
 
น้ำใจและกาแฟ
กรุงเทพ[4600317780]
สวัสดี
 
Creditนภัทร888
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-09-03 16:54:47 IP : 182.232.244.138


ความคิดเห็นที่ 2 (4260739)

 นอย3พิเศษปกติ+vipเด่น

เลขธูปจุด [[008+3]]]
7777+8888
(ฟัน)7777✓✓✓
70-78-08-79-98
81-28-90
(ชนะ)3ตัวแตกและโต๊ด
012589
=028-589-128-987-098
018-253-125-258
ดับบนนอยปกติ333+444
ดับนอยVipบน222+111
ดับชนเด่นเลือกเด่น
นอยปกติ660ล่าง74
ตามvipต่อ
ผลนอยvip
สวัสดี
 
น้ำใจและกาแฟ
กรุงเทพ[4600317780]
สวัสดี
 สมัครเล่นเวปทวีให้โชคยี่กีฟันเสียว1ตัว
ดึงเข้าห้องเสียวฟันแอดลายมา-
098-1396790
หรือสมัครลิ้งแทงรัฐบาล3ตัวบาละ1000
2ตัวบาทล่ะ100หุ้นนอกหวยนอยลาวมีครบ
ที่เดียวถึงหุ้นvipสนใจกดสมัครด่วนๆจ้า
 
Creditนภัทร888
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-09-03 19:02:30 IP : 182.232.244.138


ความคิดเห็นที่ 3 (4260741)

35,401.73-42.09🌟🌟🌟ดาวโจรน์เปิด173ล่าง09

ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-09-03 20:47:29 IP : 182.232.244.138


ความคิดเห็นที่ 4 (4260743)

 เด่น3รัส

อังกฤษ+รัสเซีย+เยอรมัน+Vip
เด่น2378
เลขธูปจุด[008+3]
23-27-28-37-38
78-83-80-98
 
3ตัวตรงโต๊ด
(ชนะ)=10235698
008-880-123-238
728-082-789-256
698-056-295
รัสเซียผล=
อังกฤษผล=
เยอรมันผล=
รัสVip
อังvip
เยอรมันVip
สวัสดี
น้ำใจและกาแฟ
กรุง[4600317780]
Credit.นภัทร888
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-09-03 21:29:56 IP : 182.232.244.138


ความคิดเห็นที่ 5 (4260746)

 🌟🌟🌟🌟🌟

มหาโจรเด่นถึงดาวvip
3333+00000
เลขธูปจุด✓[✓✓[008+3]]]
(ฟัน)(ฟัน)33333
33-31-30-52-00
44-83-62-82
(ชนะ)3ตัวแตก
8901235
123-330-830-835-852
844-800-380-530-900
130
สวัสดี
น้ำใจและกาแฟ
กรุงเทพ[4600317780]
Cr.นภัทร888
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-09-04 00:35:58 IP : 182.232.244.138


ความคิดเห็นที่ 6 (4260822)

 หุ้นVipรอบบ่าย

04/09/64
นิเคอิvipเด่น
(ฟัน)8888=86-78-48
986-948-978
เกาหลีVipเด่น
(ฟัน)4444=47-48-43
547-848-543
จีนบ่ายViเด่น
(ฟัน)2222=29-27-28
329-527-528
ฮั่งบ่ายVipเด่น
(ฟัน)3333=31-35-39
231-435-539
สิงVipบ่ายเด่น
(ฟัน)6666
69-64-36-06
769-864-036-806
สวัสดี
น้ำใจและเติมเนท
กรุงเทพ[4600317780]
Credit.นภัทร888
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-09-04 12:15:54 IP : 182.232.244.148


ความคิดเห็นที่ 7 (4260873)

 นอย3พิเศษปกติ+vipเด่น

 
เลขธูปจุด [[736+1]]]
77777+33333
(ฟัน)(ฟัน)3333
73-78-36-79-71-61
10-11-33-66-77
(ชนะ)3ตัวแตกและโต๊ด
1364789
=136-168-736-384
475-147-576-798-495
ดับบนนอยปกติ333+777
ดับนอยVipบน777+888
ดับชนเด่นเลือกเด่น
นอยปกติ660ล่าง74
ตามvipต่อ
ผลนอยvip
สวัสดี
 
น้ำใจและกาแฟ
กรุงเทพ[4600317780]
สวัสดี
 สมัครเล่นเวปทวีให้โชคยี่กีฟันเสียว1ตัว
ดึงเข้าห้องเสียวฟันแอดลายมา-
098-1396790
หรือสมัครลิ้งแทงรัฐบาล3ตัวบาละ1000
2ตัวบาทล่ะ100หุ้นนอกหวยนอยลาวมีครบ
ที่เดียวถึงหุ้นvipสนใจกดสมัครด่วนๆจ้า
www.taweechok.com/signup.php
 
Creditนภัทร888
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-09-04 16:51:04 IP : 182.232.244.148


ความคิดเห็นที่ 8 (4260896)

 นอย3พิเศษปกติ+vipเด่น

 
เลขธูปจุด [[736+1]]]
77777+33333
(ฟัน)(ฟัน)3333✓✓
73-78-36-79-71-61
10-11-33-66-77
(ชนะ)3ตัวแตกและโต๊ด
1364789
=136-168-736-384
475-147-576-798-495
ดับบนนอยปกติ333+777
ดับนอยVipบน777+888
ดับชนเด่นเลือกเด่น
ปลนอยพิเศษ=031+80
เด้งฟัน333
ตามลุ้นอีก2นอยต่อ
นอยปกติ
 
ผลนอยvip
สวัสดี
 
น้ำใจและกาแฟ
กรุงเทพ[4600317780]
สวัสดี
 สมัครเล่นเวปทวีให้โชคยี่กีฟันเสียว1ตัว
ดึงเข้าห้องเสียวฟันแอดลายมา-
098-1396790
หรือสมัครลิ้งแทงรัฐบาล3ตัวบาละ1000
2ตัวบาทล่ะ100หุ้นนอกหวยนอยลาวมีครบ
ที่เดียวถึงหุ้นvipสนใจกดสมัครด่วนๆจ้า
www.taweechok.com/signup.php
 
Creditนภัทร888
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-09-04 17:56:15 IP : 182.232.244.148


ความคิดเห็นที่ 9 (4260898)

 🌟🌟🌟🌟🌟

มหาโจรถึงดาวvip
7777+3333
เลขธูปจุด[736+1]]]
(ฟัน)(ฟัน)3333
36-38-61-17-73
76-75-79-03
 
(ชนะ)3ตัวแตก
8910736
891-897-086-737-736
701-136-
สวัสดี
น้ำใจและกาแฟ
กรุงเทพ[4600317780]
Cr.นภัทร888
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-09-04 22:48:28 IP : 182.232.244.148


ความคิดเห็นที่ 10 (4260899)

 🌟🌟🌟🌟🌟

มหาโจรสตาร์
ฟัน22222222
เลขธูปจุด[736+1]]]
(ฟัน)(ฟัน)2222
23-12-37-36-17
72-13-75
 
(ชนะ)3ตัวแตก
ตังเยอะ
0134796
130-143-479-375
736-739-475-175
สวัสดี
น้ำใจและกาแฟ
กรุงเทพ[4600317780]
Cr.นภัทร888
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-09-04 22:53:46 IP : 182.232.244.148


ความคิดเห็นที่ 11 (4260965)

 หุ้นVipรอบบ่าย

04/09/64
นอยTvเด่น
(ฟัน)8888=
 
ลาวสตาร์เด่น
(ฟัน)777777
จีนบ่ายViเด่น
(ฟัน)=00000
ฮั่งบ่ายVipเด่น
(ฟัน)3333333=
สิงVipบ่ายเด่น
(ฟัน)(ฟัน)=55555
 
สวัสดี
น้ำใจและเติมเนท
กรุงเทพ[4600317780]
Credit.นภัทร888
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-09-05 14:06:11 IP : 182.232.244.143


ความคิดเห็นที่ 12 (4261053)

 รอบพิเศษนอยเด่น999

ฟัน999999

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-09-05 16:51:21 IP : 182.232.244.143


ความคิดเห็นที่ 13 (4261055)

 นอย3พิเศษปกติ+vipเด่น

 
เลขธูปจุด [[816+3]]
77777+111111
(ฟัน)(ฟัน)11111
11-82-16-18-36-38
66-88-86
(ชนะ)3ตัวแตกและโต๊ด
7893160
=168-136-931-839
378-987-960-442-156
ดับบนนอยปกติ555+777
ดับนอยVipบน999+111
ดับชนเด่นเลือกเด่น
นอยปกติ660ล่าง74
ตามvipต่อ
ผลนอยvip
สวัสดี
 
น้ำใจและกาแฟ
กรุงเทพ[4600317780]
สวัสดี
 สมัครเล่นเวปทวีให้โชคยี่กีฟันเสียว1ตัว
ดึงเข้าห้องเสียวฟันแอดลายมา-
098-1396790
หรือสมัครลิ้งแทงรัฐบาล3ตัวบาละ1000
2ตัวบาทล่ะ100หุ้นนอกหวยนอยลาวมีครบ
ที่เดียวถึงหุ้นvipสนใจกดสมัครด่วนๆจ้า
www.taweechok.com/signup.php
 
Creditนภัทร888
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-09-05 17:07:27 IP : 182.232.244.143


ความคิดเห็นที่ 14 (4261064)

 นอย3พิเศษปกติ+vipเด่น

 
เลขธูปจุด [[816+3]]
77777+111111
(ฟัน)(ฟัน)11111✓✓✓✓✓
11-82-[16]✓✓18-36-38
[66✓✓]88-86
(ชนะ)3ตัวแตกและโต๊ด
7893160
=168-136-931-839
378-987-960-442-156
ดับบนนอยปกติ555+777
ดับนอยVipบน999+111
ดับชนเด่นเลือกเด่น
นอยปกติ061-66เด้งเจ่าะบ+ล
ตามvipต่อ
ผลนอยvip=045+41
เด้งราวรุด111
สวัสดี
 
น้ำใจและกาแฟ
กรุงเทพ[4600317780]
สวัสดี
 สมัครเล่นเวปทวีให้โชคยี่กีฟันเสียว1ตัว
ดึงเข้าห้องเสียวฟันแอดลายมา-
098-1396790
หรือสมัครลิ้งแทงรัฐบาล3ตัวบาละ1000
2ตัวบาทล่ะ100หุ้นนอกหวยนอยลาวมีครบ
ที่เดียวถึงหุ้นvipสนใจกดสมัครด่วนๆจ้า
www.taweechok.com/signup.php
 
Creditนภัทร888
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-09-05 20:02:02 IP : 182.232.244.143


ความคิดเห็นที่ 15 (4261068)

 หวยรอบดึก

05/09/64
ลาวมัคคีVip
(ฟัน)33333
 
ลาวVip
(ฟัน)66666
ลาวอาเซียน
(ฟัน)=55555
 
สนใจทัก(ที่)เข้าห้องVip
(ฟัน)เสียว1ตัว
 
สวัสดี
น้ำใจและเติมเนท
กรุงเทพ[4600317780]
Credit.นภัทร888
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-09-05 20:49:06 IP : 182.232.244.143


ความคิดเห็นที่ 16 (4261073)

 หวยรอบดึก

05/09/64
เลขธูปจุด[[816+3]]
วินตัดเล่นเอา
🌟โจนvip
(ฟัน)88888
🌟โจนสตาร์
(ฟัน)33333
 
(ฟัน)=
 
สนใจทัก(ที่)เข้าห้องVip
(ฟัน)เสียว1ตัว
 
สวัสดี
น้ำใจและเติมเนท
กรุงเทพ[4600317780]
Credit.นภัทร888
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-09-05 23:21:52 IP : 182.232.244.143


ความคิดเห็นที่ 17 (4261074)

 หวยรอบดึก

05/09/64
ลาว🌟ดาว
(ฟัน)4444444444
 
(ฟัน)
 
(ฟัน)=
 
สนใจทัก(ที่)เข้าห้องVip
(ฟัน)เสียว1ตัว
 
สวัสดี
น้ำใจและเติมเนท
กรุงเทพ[4600317780]
Credit.นภัทร888
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-09-05 23:23:03 IP : 182.232.244.143


ความคิดเห็นที่ 18 (4261075)

 หวยรอบดึก

05/09/64
ลาวกาชาด
(ฟัน)4444444
 
(ฟัน)
 
(ฟัน)=
 
สนใจทัก(ที่)เข้าห้องVip
(ฟัน)เสียว1ตัว
 
สวัสดี
น้ำใจและเติมเนท
กรุงเทพ[4600317780]
Credit.นภัทร888
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-09-05 23:24:47 IP : 182.232.244.143


ความคิดเห็นที่ 19 (4261076)

 ลิงค์สามรัสVIP  ใช้ลิงค์นี้ได้เลยครับ

❌❌ ปิดรับอังกฤษ/เยอร/รัส วีไอพี❌❌
(multiplication sign)ปิดรับ 21:45/22:45/23:45
(loud volume)ผลออก 21:50/22:50/23:50
https://lottosuperrich.com/
ลิ้งออกผล3รัสVip
เข้าไปดูผลเอานะ
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-09-05 23:25:22 IP : 182.232.244.143


ความคิดเห็นที่ 20 (4261108)

 หุ้นต่างประเทศปกติ

06/09/64
นิเคอิเช้า
(ฟัน)999999
จีนเช้า
(ฟัน)4444444
ฮั้งเช้า
 
(ฟัน)=111111
ใต้หวาน
(ฟัน)=88888
 
สนใจทัก(ที่)เข้าห้องVip
(ฟัน)เสียว1ตัว
 
สวัสดี
น้ำใจและเติมเนท
กรุงเทพ[4600317780]
Credit.นภัทร888
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-09-06 08:23:26 IP : 182.232.246.111


ความคิดเห็นที่ 21 (4261144)

 ปิดเที่ยงไทย

 
เด่น7777777777
 
 (ฟัน)(ฟัน)
77777หนักๆๆๆ
สวัสดี
สนใจทัก (ที่)เข้าVip
(ฟัน)เสียว1ตัว
น้ำใจและเติมเนท
กรุงเทพ[4600031780]
Credit.นภัทร888
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-09-06 11:51:06 IP : 49.230.250.92


ความคิดเห็นที่ 22 (4261154)

 หุ้นต่างประเทศvip

 
06/09/64
นิเคอิบ่ายvip
(ฟัน)33333333
จีนบ่ายvip
(ฟัน)4444
ฮั้งบ่ายvip
 
(ฟัน)=00000
 
ใต้หวานvip
(ฟัน)=555555
ฮานอยเที่ยง
(ฟัน)(ฟัน)(=)333333
 
สนใจทัก(ที่)เข้าห้องVip
(ฟัน)เสียว1ตัว
 
สวัสดี
น้ำใจและเติมเนท
กรุงเทพ[4600317780]
Credit.นภัทร888
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-09-06 13:37:07 IP : 182.232.242.29


ความคิดเห็นที่ 23 (4261244)

 หวยพิเศษ

 
06/09/64
ฮานอยกาชาด
(ฟัน)(ฟัน)1111111
ฮานอยเฉพาะกิจ
(ฟัน)(ฟัน)6666666
 
 
(ฟัน)=
(ฟัน)=
 
สนใจทัก(ที่)เข้าห้องVip
(ฟัน)เสียว1ตัว
 
สวัสดี
น้ำใจและเติมเนท
กรุงเทพ[4600317780]
Credit.นภัทร888
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-09-06 16:07:29 IP : 182.232.242.29[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล