ReadyPlanet.com


วิเคราะห์หวยหุ้นวันพฤหัสบดีที่18-11-64


วิเคราะห์หวยหุ้นวันพฤหัสบดีที่18-11-64ผู้ตั้งกระทู้ Rewvihok888 :: วันที่ลงประกาศ 2021-11-17 14:51:37 IP : 182.232.243.44


[1] 2 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 1 (4276579)

 ปิดเที่ยงหุ้นไทย set1,644.88+0.87 mai559.98-1.28 set50.986.99+0.48 สิบเด้งก่อนปิดเที่ยงหุ้นไทยช่อง9 20+09 01+90 50+49 79+78 63+52 99+98 86+85 40+30 11+10 09+08 01+00 61+60 50+49 03+02 49+48 00+99 05+04 34+33 988+87 ปิดเที่ยง

ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-17 15:21:15 IP : 182.232.243.44


ความคิดเห็นที่ 2 (4276582)

เปิดเช้าหุ้นไทย 1,645.82 +1.81(ช่องตลาด) 1644.27+0.26(ช่อง9ตัวที่1) 1645.71+1.70(ช่อง9ตัวที่2)

mai 558.84 -2.42

เปิดช่อง9บน[427ล่าง 26]

เปิดตลาดบน[182ล่าง 81]

ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-17 15:29:20 IP : 182.232.243.44


ความคิดเห็นที่ 3 (4276598)

   🇹🇭สถิติหุ้นไทยบนปี64🇹🇭

04มค=08-99-85-24
05มค=16-60-56-65
06มค=75-76-22-36
07มค=52-45-58-78
08มค=12-34-90-44
💕💕💕💕💕💕💕
11มค=05-35-29-49
12มค=43-55-05-85
13มค=70-77-70-31
14มค=32-62-80-98
15มค=33-91-73-13
💕💕💕💕💕💕💕
18มค=44-09-37-13
19มค=56-78–14-59
20มค=56-95-49-72
21มค=73-24-62-51
22มค=57-00-60-88
💕💕💕💕💕💕💕
25มค=68-05-57-62
26มค=13-05-50-83
27มค=69-85-24-13
28มค=60-27-30-51
29มค=77-27-08-98
💕💕💕💕💕💕💕
01กพ=49-89-36-05
02กพ=69-22-38-25
03กพ=60-58-00-75
04กพ=18-82-81-98
05กพ=07-25-72-61
💕💕💕💕💕💕💕
08กพ=00-89-76-43
09กพ=31-24-48-27
10กพ=33-68-22-94
11กพ=26-28-22-35
💕💕💕💕💕💕💕
15กพ=33-52-35-72
16กพ=58-69-86-11
17กพ=81-07-11-91
18กพ=68-90-02-03
19กพ=29-07-59-51
💕💕💕💕💕💕💕
22กพ=85-97-17-14
23กพ=96-90-98-61
24กพ=20-52-41-11
25กพ=72-19-78-78
💕💕💕💕💕💕💕
01มีค=70-60-90-92
02มีค=44-06-00-36
03มีค=42-76-61-40
04มีค=48-47-21-11
05มีค=74-30-78-11
💕💕💕💕💕💕💕
08มีค=43-25-52-76
09มีค=80-89-41-59
10มีค=89-52-78-05
11มีค=87-02-05-13
12มีค=62-99-84-19
💕💕💕💕💕💕💕
15มีค=17-71-30-73
16มีค=48-75-60-03
17มีค=86-31-75-76
18มีค=72-86-61-82
19มีค=35-40-67-96
💕💕💕💕💕💕💕
22มีค=32-83-56-36
23มีค=29-51-83-25
24มีค=51-94-21-83
25มีค=37-26-97-04
26มีค=76-38-89-86
💕💕💕💕💕💕💕
29มีค=80-81-12-89
30มีค=42-81-41-53
31มีค=03-04-88-21
01เมย=88-19-90-12
02เมย=88-28-77-27
💕💕💕💕💕💕💕
05เมย=10-17-35-66
07เมย=80-10-22-56
08เมย=90-47-73-83
09เมย=58-55-33-34
💕💕💕💕💕💕💕
12เมย=34-03-18-12
16เมย=29-98-97-96
💕💕💕💕💕💕💕
19เมย=97-40-27-91
20เมย=26-50-80-04
21เมย=32-93-04-01
22เมย=01-51-94-21
23เมย=39-79-10-59
💕💕💕💕💕💕💕
26เมย=87-82-47-53
27เมย=42-24-81-23
28เมย=66-09-32-79
29เมย=01-59-00-46
30เมย=84-09-79-13
💕💕💕💕💕💕💕
05พค=98-01-06-22
06พค=65-74-56-91
07พค=70-24-05-03
💕💕💕💕💕💕💕
10พค=44-21-88-15
11พค=21-14-45-93
12พค=47-56-95-85
13พค=44-81-95-13
14พค=87-08-75-48
💕💕💕💕💕💕💕
17พค=82-59-11-16
18พค=48-48-82-80
19พค=82-20-49-24
20พค=11-85-39-54
21พค=56-07-67-44
💕💕💕💕💕💕💕
24พค=49-30-37-85
25พค=20-86-51-58
27พค=69-24-00-96
28พค=30-21-92-98
💕💕💕💕💕💕💕
31พค=86-93-15-59
01มิย=68-85-77-59
02มิย=02-49-71-55
04มิย=68-22-61-53
💕💕💕💕💕💕💕
07มิย=90-28-65-59
08มิย=26-14-04-88
09มิย=43-40-34-27
10มิย=82-51-62-27
11มิย=76-47-73-56
💕💕💕💕💕💕💕
14มิย=22-76-23-06
15มิย=35-12-05-31
16มิย=70-22-33-79
17มิย=04-80-04-65
18มิย=09-50-09-98
💕💕💕💕💕💕💕
21มิย=74-46-27-13
22มิย=39-44-79-23
23มิย=98-94-83-08
24มิย=62-55-96-72
25มิย=73-64-04-67
💕💕💕💕💕💕💕
28มิย=02-14-17-17
29มิย=19-28-97-43
30มิย=60-51-70-79
01กค=43-21-08-75
02กค=23-96-14-49
💕💕💕💕💕💕💕
05กค=54-51-86-28
06กค=40-59-42-43
07กค=69-04-20-60
08กค=87-25-28-67
09กค=48-80-42-09
💕💕💕💕💕💕💕
12กค=49-65-10-84
13กค=33-79-65-99
14กค=83-66-16-70
15กค=97-38-52-01
16กค=43-06-76-37
💕💕💕💕💕💕💕
19กค=76-87-60-01
20กค=71-19-15-86
21กค=20-65-82-88
22กค=24-64-31-36
23กค=24-51-82-10
💕💕💕💕💕💕💕
27กค=36-11-32-63
29กค=73-80-86-78
30กค=80-33-66-92
💕💕💕💕💕💕💕
02สค=34-49-37-11
03สค=94-21-41-51
04สค=21-74-43-86
05สค=09-71-75-66
06สค=81-78-17-72
💕💕💕💕💕💕💕
09สค=54-05-75-19
10สค=61-92-52-62
11สค=20-61-85-71
13สค=05-09-49-32
💕💕💕💕💕💕💕
16สค=92-86-35-24
17สค=99-52-38-22
18สค=95-24-93-87
19สค=75-35-87-28
20สค=75-85-54-18
💕💕💕💕💕💕💕
23สค=14-58-33-07
24สค=94-38-78-98
25สค=79-70-38-49
26สค=32-88-53-91
27สค=15-74-47-20
💕💕💕💕💕💕💕
30สค=76-84-19-77
31สค=58-76-33-75
01กย=38-77-26-48
02กย=40-12-48-75
03กย=29-17-70-33
💕💕💕💕💕💕💕
06กย=73-27-84-37
07กย=78-14-76-45
08กย=71-24-07-45
09กย=28-50-67-12
10กย=07-84-89-35
💕💕💕💕💕💕💕
13กย=12-18-51-76
14กย=61-20-61-84
15กย=53-12-25-04
16กย=47-47-84-70
17กย=89-15-27-65
💕💕💕💕💕💕💕
20กย=04-09-35-06
21กย=28-60-93-86
22กย=60-54-26-59
23กย=52-95-24-15
💕💕💕💕💕💕💕
27กย=03-26-00-02
28กย=22-04-94-50
29กย=19-20-93-98
30กย=52-34-25-68
01กย=34-88-44-17
💕💕💕💕💕💕💕
04ตค=06-57-39-48
05ตค=67-62-46-24
06ตค=81-80-06-48
07ตค=90-22-81-72
09ตค=03-44-33-41
💕💕💕💕💕💕💕
11ตค=00-51-08-44
13ตค=18-77-91-64
14ตค=03-61-60-97
15ตค=01-62-04-34
💕💕💕💕💕💕💕
18ตค=81-91-43-92
19ตค=17-26-57-39
20ตค=05-32-34-55
21ตค=90-90-92-42
💕💕💕💕💕💕💕
25ตค=57-42-38-20
26ตค=08-49-06-97
27ตค=55-35-42-61
28ตค=57-03-68-31
29ตค=42-25-24-43
💕💕💕💕💕💕💕
01พย=64-76-57-78
02พย=29-76-09-89
03พย=76-89-53-92
04พย=91-55-36-27
05พย=05-89-21-22
💕💕💕💕💕💕💕
08พย=97-36-86-13
09พย=03-78-87-69
10พย=06-60-26-47
11พย=36-08-58-44
12พย=25-75-82-94
💕💕💕💕💕💕💕
15พย=——03-39-73
16พย=05-03-18-01
17พย=46-88-27-60
     💕เฮง เฮง เฮง💕
 
🥰บ้านคนรักหุ้นแบ่งปันฟรี🥰
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-17 18:19:07 IP : 182.232.241.88


ความคิดเห็นที่ 4 (4276599)

 💓☆peemai☆💓: (blowkiss)

สรุปผล หุ้นไทย🇹🇭
พุธ 17/11/64
------ 
เช้า ต. # 286-85
เช้า ช.9 # 246-45
------ 
เที่ยง # 988-87
------ 
บ่าย ต. # 182-81
บ่าย ช.9 # 427-26
------ 
ค้าง # 762-61
เย็น #  260-59
------
(hello)
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-17 18:36:38 IP : 182.232.241.88


ความคิดเห็นที่ 5 (4276601)

 ขอบคุณ อ.นภัทร 888 รวดเร็ว เก่งจัง เมื่อวันพุธ ได้ลงชุดล็อคปิดเที่ยงมาฝากเพื่อน ๆ ไม่เคยไปไหนมาเร็วทุก ๆ วัน มีข้อมูลดี ๆ มาฝากตลอดหลายปีมาแล้ว ขอบคุณมาก ๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องชาย วันที่ตอบ 2021-11-17 18:57:34 IP : 49.230.162.203


ความคิดเห็นที่ 6 (4276608)

 9 สูตรปรับปรุงใหม่เลขนำโชค

จากสูตรดาวเด่นและกำลังวัน

ใช้เสี่ยงโชคหวยหุ้น หวยต่างประเทศ

สูตรที่1=9-1-7

สูตรที่ 2=8-5-9

สูตรที่ 3=0-8-7

สูตรที่ 4=8-3-0

สูตรที่ 5=5-4-2

สูตรที่ 6 =9-1-8

สูตรที่ 7=8-5-2

สูตรที่ 8= 4-9-3

สูตรที่9 =3-6-9

สรุปเลขดาวเด่นมาแรงๆๆๆ

วันที่ 18….พฤศจิกายน  2564

เด่นสุด.              8-9

แรงๆๆๆๆ             8

83-85-81-82

93-95-91-92

  โชคดี รวยๆ ถูกหวยทุกวันค่ะ

ใบหม่อน485

ดูเลขเด็ด huay365.net

สามตัวตรง900

สามตัวโต้ด150

สองตัว90 

https://samartbet.com/af/junjao

ผู้แสดงความคิดเห็น ใบหม่อน วันที่ตอบ 2021-11-17 21:16:53 IP : 182.52.211.120


ความคิดเห็นที่ 7 (4276611)

     สวัสดีครับ

รอ คุณสต็อก 9 ครับ

และขอบคุณทุกๆท่านที่แบ่งปัน

     ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เณร(ไม่แอร์)สุราษฎร์ วันที่ตอบ 2021-11-17 22:07:54 IP : 184.22.191.169


ความคิดเห็นที่ 8 (4276705)

เฝ้า 0/1 เจอแล้วหยุด

เจาะ 4 ชุดต่อวัน สนใจตามมาค่ะ


วินวันนี้  4 0 8 2 1 เพื่อเล่น บลก เด่น 0/1

 

รูดบน 2 ตัว 3/6

ผู้แสดงความคิดเห็น นินจา วันที่ตอบ 2021-11-18 07:46:35 IP : 223.206.46.44


ความคิดเห็นที่ 9 (4276716)

ขอบคุณ. Fc ทุกๆคนครับ

ที่จริงแล้ว ที่ผมเล่น แรกวา หรือเมื่อวานผม+ตอนเช้า200กะหยุดนะ ตัวเด่นลากหน้า ชุด 5 บาท วินชุด 5บาท

ชุดวินตาย ได้. 46 ชุดลากหน้า 6 หากท่านไหนที่ลงทุนมากๆๆ

ขอให้วิเคราะห์สักนิด บางทีคนคิดสูตรไม่ได้เล่น-ผมไม่ได้เล่น

แต่ผมก็ไม่ได้ขายตัวเลขเหล่านี้

ผมมาลงกะแค่แบ่งปัน ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตาม

วันนี้18/11/64

เด่น 8 ลากหน้า-หรือวิน 87391

รอง 7. -หรือว่าจะวิน 78620

เลือกแลตะไม่รู้ชุดไหนจะมาก่อน หรือไม่มา

ขออภัย ณ.ที่นี่ด้วย ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น แดง คนตรัง วันที่ตอบ 2021-11-18 08:10:45 IP : 1.46.4.24


ความคิดเห็นที่ 10 (4276717)

 สวัสดีครับ

เช้า                 3-2-9-5

เที่ยง               2-4-5-9

บ่าย                1-3-5-8

เย็น                 6-4-1-0

 

               เด่น 5-3

ผู้แสดงความคิดเห็น Stock9 วันที่ตอบ 2021-11-18 08:21:44 IP : 182.232.30.161


ความคิดเห็นที่ 11 (4276718)

 รอ คุณ ดีต่อใจ มานะครับ รออยู่ทุกวัน

    ขอบคุณล่วงหน้าครับผม

ผู้แสดงความคิดเห็น คนรอ วันที่ตอบ 2021-11-18 08:26:03 IP : 1.46.9.85


ความคิดเห็นที่ 12 (4276719)

 กราบขอบพระคุณคุณ เป๊ะ เป๊ะมากๆค่ะ

ที่เสียสละมาลงให้ ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรง
มีแต่ความเจริญรวยๆนะค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ดาวหลงฟ้า วันที่ตอบ 2021-11-18 08:26:20 IP : 171.6.234.114


ความคิดเห็นที่ 13 (4276720)

 

          บน...4444444444444

                  5555555555555

     48/49/47/46/45/43/50/51/52/53/55

                ไม่รู้รอบไหน ?

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.แดง (ฟ้าประทาน) วันที่ตอบ 2021-11-18 08:33:13 IP : 1.46.131.127


ความคิดเห็นที่ 14 (4276721)

 มาสิบ4-5-6

วิน345789
ผู้แสดงความคิดเห็น ดีต่อใจ วันที่ตอบ 2021-11-18 08:35:51 IP : 171.6.234.114


ความคิดเห็นที่ 15 (4276722)

 รอคุณเป๊ะ เป๊ะคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เคน วันที่ตอบ 2021-11-18 08:40:34 IP : 49.230.169.84


ความคิดเห็นที่ 16 (4276723)

หัุนไทยทั้งวัน

 
🎯  0389  วิน
 
รูด (2)  20 23 28 29
 
(บลก)=รวยๆๆๆ💯
 
♠️♥️♦️♣️
ผู้แสดงความคิดเห็น เป๊ะ เป๊ะ วันที่ตอบ 2021-11-18 08:45:03 IP : 49.228.68.173


ความคิดเห็นที่ 17 (4276724)

 เมื่อวาน 5-6-7 ชนกันหลายอาจารย์เลย

วันนี้ภาพรวม 4-5-6 
อ.stock 3-5
อ.นินจา 3-6
อ.แดง4-5
อ.ดีต่อใจ 4-5-6
รอ อ.ข้าวต้ม ,,อ.คุณต้น อ.นภัทร 888 ครับ ขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน
ผู้แสดงความคิดเห็น น้องชาย วันที่ตอบ 2021-11-18 09:22:24 IP : 49.230.162.203


ความคิดเห็นที่ 18 (4276725)

 แต่วันนี้ผมชอบ ปัก 8-9-0-1 จัง

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องชาย วันที่ตอบ 2021-11-18 09:29:20 IP : 49.230.162.203


ความคิดเห็นที่ 19 (4276726)

 ทั้งวัน บน

ชอบ

72-45-86

ผู้แสดงความคิดเห็น ฝนแรก วันที่ตอบ 2021-11-18 09:35:57 IP : 1.46.0.79


ความคิดเห็นที่ 20 (4276727)

 คนชอบหุ้นหายไปไหนครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นับถือ นับถือ วันที่ตอบ 2021-11-18 09:39:17 IP : 182.232.5.149


ความคิดเห็นที่ 21 (4276728)

 ทช.

รูด  33333 , 55555

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Prasit วันที่ตอบ 2021-11-18 09:47:05 IP : 119.42.76.196


ความคิดเห็นที่ 22 (4276729)

 ถูกกันหมดทุกอาจารย์เลย 51  เด่น 4-5-6

ขอเชิญ อ.ข้าวต้ม อ.คุณต้น อ.นภัทร 888

 

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องชาย วันที่ตอบ 2021-11-18 10:11:40 IP : 49.230.162.203


ความคิดเห็นที่ 23 (4276730)

 

   

             ยินดีกับคนที่ได้จร้า

      บน...55555555555 = 51

         ไปต่อนะคะ !

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.แดง(ฟ้าประทาน) วันที่ตอบ 2021-11-18 10:12:23 IP : 1.46.131.127


ความคิดเห็นที่ 24 (4276731)

 เด่นบนกันล่างปิดฉาดหวันเยน

021
สวัสดี
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-18 10:15:36 IP : 182.232.247.111


ความคิดเห็นที่ 25 (4276732)

   หุ้นไทยประจำวัน🇨🇷

18/11/64 เที่ยง+บ่าย+เย็น

ล่า  25/26/27/28/29

      35/36/37/38/39

      45/46/47/48/49

เน้นบน*****เฮงๆๆทุกคนเด้อ💰💰💰💰

ผู้แสดงความคิดเห็น ข้าวต้ม วันที่ตอบ 2021-11-18 10:16:28 IP : 1.47.25.79


ความคิดเห็นที่ 26 (4276733)

 เร็ว ๆ ครับอาจารย์ ยังไม่มาที ผมเล่นปัก 

8-9-0-1 ไปก่อนน่ะครับ ( รอบเช้าได้ 10 บาท) 

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องชาย วันที่ตอบ 2021-11-18 10:18:40 IP : 49.230.162.203


ความคิดเห็นที่ 27 (4276734)

 🇹🇭ไทยเที่ยง. 18/11/64

6666666666666666666
 
60
 
62
 
63.  68. 69
 
แสงตะวัน
ผู้แสดงความคิดเห็น แสง ตะวัน วันที่ตอบ 2021-11-18 10:21:00 IP : 182.232.209.57


ความคิดเห็นที่ 28 (4276735)

 รวดเร็วทัน ๆ ครับ ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องชาย วันที่ตอบ 2021-11-18 10:26:25 IP : 49.230.162.203


ความคิดเห็นที่ 29 (4276736)

 ทท ปิด 

444555
44/45/46  ใครชอบจัดไปห่อน
ผู้แสดงความคิดเห็น คนชอบหุ้น (th_pawitth******-dot-com)วันที่ตอบ 2021-11-18 11:03:29 IP : 1.46.128.243


ความคิดเห็นที่ 30 (4276737)

 ปิดเที่ยง บน

ชอบ

72-73

ผู้แสดงความคิดเห็น ฝนแรก วันที่ตอบ 2021-11-18 11:07:33 IP : 1.46.0.79


ความคิดเห็นที่ 31 (4276738)

ทท❌❌❌❌ ยืนยัน ล็อคเที่ยง 4

43-44-45
83-84-85   ใครชอบจัด
ผู้แสดงความคิดเห็น คนชอบหุ้น (th_pawitth******-dot-com)วันที่ตอบ 2021-11-18 11:08:37 IP : 1.46.128.243


ความคิดเห็นที่ 32 (4276739)

 เข้าหน้า อ.ข้าวต้ม เลย 444 ผมทัน ๆ มาต่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องชาย วันที่ตอบ 2021-11-18 11:14:20 IP : 49.230.162.203


ความคิดเห็นที่ 33 (4276740)

 เข้าหน้า อ.ข้าวต้ม เลย 444 ผมทัน ๆ มาต่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องชาย วันที่ตอบ 2021-11-18 11:14:22 IP : 49.230.162.203


ความคิดเห็นที่ 34 (4276741)

 

 

           บน..444444444444 = 43

            ดีใจกับคนที่ได้นะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.แดง (ฟ้าประทาน) วันที่ตอบ 2021-11-18 12:38:11 IP : 1.46.131.127


ความคิดเห็นที่ 35 (4276742)

 เรียบร้อย 2 เด้ง ปัก 20*5=25 หยุด 

ขอบคุณอ.ข้าวต้ม  43 ครับ รออาจารย์ทุกท่านครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องชาย วันที่ตอบ 2021-11-18 12:39:30 IP : 49.230.162.192


ความคิดเห็นที่ 36 (4276743)

 วินชุดใหญ่  peemai

🏝🏝พ.ย 64🏝🏝
 
1=01256789=76,57,78
2=01234589=29,09,89
3=01236789=76,89,92
4=01256789=91,55,27
5=23456789=89,22
8=01234569=36,13
9=23456789=78,87,69
10=01234569=06,60,26
11=01234569=36,44
12=23456789=25,75,82,94
15=01456789=😝😝😝
16=01456789=05,18,01
17=23456789=46,88,27
18=01234567=
 
 
แหกโค้งชอบมา
1=3,4=64
2=6,7=67
3=4,5=53
4=3,4=36
5=0,1=21,05
8=7,8=97,86
9=1,0=03
10=7,8=47
11=7,8=08,58
12=1,0=😝😝😝
15=2,3=03,39,73
16=2,3=03
17=1,0=60
18=8,9=
 
 
 
เน้นบนไปกลับ
ชอบตามไม่ชอบผ่าน
🏡บ้านมหาเฮง🏡
***peemai⛄⛄⛄
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-18 12:44:38 IP : 182.232.247.111


ความคิดเห็นที่ 37 (4276744)

 ช่อง. (9)

01พย=012*24=😅
02พย=901*24=29,09,89
03พย=789*24=76,89,92
04พย=345*24=55,36
05พย=456*24=05
08พย=901*24=97,13
09พย=567*24=78,87,69
10พย=012*24=06,60,26
11พย=234*24=36,44
12พย=345*24=25,75,94
15พย=456*24=ช่อง9ไปเกิด
16พย=123*24=03,18,01
17พย=345*24=46
18พย=901*24=
 
 
90.91.92.93.94.95
96.97.98.01.02.03
04.05.06.07.08.12
13.14.15.16.17.18
99,00,11
 
 
💕เฮง  เฮง  เฮง💕
😉Free Number😉
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-18 12:45:19 IP : 182.232.247.111


ความคิดเห็นที่ 38 (4276745)

   ช่อง. (9)

01/11/64=123*24=😅
02/11/64=012*24=29,09
03/11/64=167*24=76
04/11/64=127*24=91,27
05/11/64=0358*24=89
08/11/64=015*24=13
09/11/64=456*24=69
10/11/64=137*24=47
11/11/64=345*24=36,58,44
12/11/64=023*24=25,82
15/11/64=235*24=03,39,73
16/11/64=246*24=😭
17/11/64=256*24=46,27,60
18/11/64=245*24=
 
20-21-23-26-27-28-29
40-41-43-46-47-48-49
50-51-53-56-57-58-59
24-25-45
22-44-55
 🤫อีสาวนุ้ย🤫
 
😉Free Number😉
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-18 12:46:04 IP : 182.232.247.111


ความคิดเห็นที่ 39 (4276746)

  ✴️บน ช่อง9. เจ้าค่ะ✴️

         18/11/64
✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️
52-53-56-57-58-59
42-43-46-47-48-49
12-13-16-17-18-19
02-03-06-07-08-09
         เด่น1,4
    55-44-11-00
✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️
วินบน(7)ตัวเบิ้ลในวิน
01พย=1234789=78
02พย=1235679=29,67
03พย=6789012=76,89,92
04พย=9012345=91,55
05พย=0123478=21,22
08พย=0135689=36,86,13
09พย=0234567=03
10พย=0235678=06,60,26
11พย=0134789=08,44
15พย=1234589=25,82,94
16พย=1234689=05,03
17พย=5678901=88,60
18พย=0123579=
✴️✴️✴️✴️✴️✴️
วินบน(6)ตัวเบิ้ลในวิน
01พย=023569(7)=76,57
02พย=123789(5)=29,89
03พย=015679(2)=76,92
04พย=124689(0)=91
05พย=012457(3)=05,21,22
08พย=023569(8)=36,86
09พย=023569(7)=03,69
10พย=012579(6)=06,60,26
11พย=234567(8)=36,58,44
15พย=012479(3)=94
16พย=023689(4)=05,03
17พย=234589(1)=88
18พย=016789(3)
✴️✴️✴️✴️✴️✴️
เลือกตามชอบชุดไหนจัดชุดนั้น 
💝💝💝💝💝💝💝💝💝
 
💕เฮง เฮง เฮง💕
 
😉 Free Number😉
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-18 12:46:43 IP : 182.232.247.111


ความคิดเห็นที่ 40 (4276747)

 วิน7ตัว พ.ย 64

1=💣5678901=76,57,78
2=💣8901234=29,09,89
3=💣9012345=53,92
4=💣0123456=55,36
5=💣3456789=89
8=💣3456789=97,36,86
9=💣2345678=78,87
10=💣7890123=😝😝😝
11=💣5678901=08,58
12=💣5678901=75
15=💣0123456=03
16=💣8901234=03,18,01
17=💣1234567=46,27
18=💣7890123=
 
เน้นบนปัยกลับ
กันเบิ้ลนัยวิน
💣💣💣💣
***peemai
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-18 12:47:50 IP : 182.232.247.111


ความคิดเห็นที่ 41 (4276748)

 02-03-04-06-08-09

12-15-17-24-25-26
27-28-29-35-37-49
57-59-68-69-78-89
บ 
 
P"Dang❤️
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-18 12:48:52 IP : 182.232.247.111


ความคิดเห็นที่ 42 (4276749)

 18/11/2564

ชุดเด่นประจำวัน
******************
69-60-61(butterflyfish)47-48-49
79-70-71(butterflyfish)57-58-59
89-80-81(butterflyfish)67-68-69
(=)(butterflyfish)(butterflyfish) กันลื่น(butterflyfish)(butterflyfish)
67-68-78(butterflyfish)78-79-89
90-91-01(butterflyfish)45-46-56
*******************
(pine tree)พี่นวย(๑๒๖)ครับผม(pine tree)
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-18 12:51:13 IP : 182.232.247.111


ความคิดเห็นที่ 43 (4276750)

 

 
เลขชุดนี้ใช้ประจำวันที่ 15
พ.ย.64 ถึง 19พ.ย.64หุ้นไทย เลขบนช่อง9เท่านั้น
     02 04 05 07 14  24 25 26 27 35 37 43  48 57 59 68 74 76 79 81 83 85 87 93 96 98 
กัน45 46 12 09 77 88
===================
เลขที่ออกแล้ว
(4)(1)เลขตลาด
(3)(9)
(7)(3)
(1)(8)
(zero)(five)
(4)(6)
(8)(8)
(2)(7)
การันตีว่าหวยจะมา10รอบต่อสัปดาห์ 
หมายเหตุ!ในหนึ่งสัปดาห์ใครถูกหวยไม่ถึงสิบรอบ ให้ไปชุดนี้จร๊า สนใจเข้าห้องทักมาได้ค่ะ
Cr.พี่ธรรรม
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-18 12:52:18 IP : 182.232.247.111


ความคิดเห็นที่ 44 (4276751)

 

 
18/11/2564
วินวินวิน  ชุดที่  ๑
**************
56-57-59-50-51
67-69-60-61-79
70-71-90-91-01
(daffodil)(daffodil)(daffodil)(daffodil)(daffodil)(daffodil)
ิวินวินชุดที่  ๒   
***************  
45-46-48-49-40
56-58-59-50-68
69-60-89-80-90
(daffodil)(daffodil)(daffodil)(daffodil)(daffodil)(daffodil)
พีนวย(๑๒๖)ครับผม
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-18 12:52:56 IP : 182.232.247.111


ความคิดเห็นที่ 45 (4276754)

 ไทยบ่าย

เด่น1-2
 
12--13--16
23--26--36
 
Chet861 
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-18 13:00:17 IP : 182.232.247.111


ความคิดเห็นที่ 46 (4276756)

  🇨🇷หุ้นไทยบ่าย

 
หน้า 1-2-3-4
หลัง 5-6-7-8
 
เน้น 1-2 
เน้น 6-7
 
ชอบส่วนตัว เลขแนวทางเท่านั้น
 
ไม่ชอบผ่าน ....ชอบจัด
 
กันทุนช่องตลาดไว้
ผู้แสดงความคิดเห็น ข้าวต้ม วันที่ตอบ 2021-11-18 13:36:35 IP : 1.47.25.79


ความคิดเห็นที่ 47 (4276757)

 

         บ่ายชอบเองนะ....88888888

                เบาๆนะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.แดง วันที่ตอบ 2021-11-18 13:42:00 IP : 1.46.131.127


ความคิดเห็นที่ 48 (4276758)

 คนชอบหุ้นมีเลขปิดบ่ายมั้ยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นินา วันที่ตอบ 2021-11-18 13:43:07 IP : 183.88.106.116


ความคิดเห็นที่ 49 (4276759)

 เปิดบ่าย บน

ชอบ

23-32

ผู้แสดงความคิดเห็น ฝนแรก วันที่ตอบ 2021-11-18 13:44:34 IP : 1.46.0.79


ความคิดเห็นที่ 50 (4276766)

 ทบ.

หน้า  6,7, 0,1

ท้าย  3,5, 6,7

แนวทาง 

63,73,03,13

65,75, 05,15

66,76,06,16

67,77,07,17

ผู้แสดงความคิดเห็น Prasit วันที่ตอบ 2021-11-18 13:53:58 IP : 119.42.124.167[1] 2 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล