ReadyPlanet.com


โสเหร่คนรักหุ้นนอกวันที่20ถึงวันที่22-11-64


 โสเหร่คนรักหุ้นนอกวันที่20ถึงวันที่22-11-64ผู้ตั้งกระทู้ Rewvihok888 :: วันที่ลงประกาศ 2021-11-19 13:47:22 IP : 182.232.246.208


[1] 2 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 1 (4276998)

 ฮานอยรวมมิตร 19-11-64

 
พิ + ปกติ + วีไอพี
 
เด่น  2-3 ฟัน 3
 
20-23-29
03-09-39
 
เอา 7 มาวินเพิ่ม
 
วิน 23079
 
ติดเบิ้ล รูดเบิ้ล เน้น 22-33-00-77-99
 
ระวัง 1 มาด้วย
 
แหม่ม คอนศรี
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 16:47:49 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 2 (4276999)

 ลาว ล้าว ลาว 19-11-64

 
เด่น 4-1 ฟัน 1
 
10-12-14
02-04-24
 
เอา 5 มาวินเพิ่ม
 
วิน 41025
 
ติดเบิ้ล รูดเบิ้ล เน้น 44-11-00-22-55
 
ระวัง 6  มาด้วย
 
แหม่ม คอนศรี
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 16:48:13 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 3 (4277001)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
นอยกาชาด
➖➖➖
ไหล 3-7 📌
37=377-92/
37=732-99/
37=931-21/
37=295-69x
37=013-52/
37=233-61/
37=250-58x
37=283-20/
37=420-73/
37=635-63/
37=517-08/
37=738-00/
37=136-60/
37=341-20x
37=446-79/
37=491-31/
37=809-75/
37=853-73/
37=938-43/
37=774-24/
37=789-87/
37=950-44x
37=
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 16:55:58 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 4 (4277002)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🎀 นอย VIP
➖➖➖
RNBSL2 📌
7=671-48/
3=381-88/
4=804-01/
4=491-07/
7=630-67/
4=661-40/
3=187-85x
8=280-02/
4=794-56/
8=863-84/
1=
➖➖➖
RSLNL5 📌
7=373-85/
1=212-31/
1=466-17/
7=558-57/
2=413-02/
1=072-30x
8=671-48/
3=381-88/
4=804-01/
4=491-07/
6=630-67/
4=661-40/
5=187-85/
9=280-02x
9=794-56/
3=863-84/
5=
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 16:56:28 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 5 (4277003)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🎀 HANOI VIP
 
  วิน 3 4 5 6 8
 
  44444 / 66666
 
🔪 44444444
 
     🎗 46-53 🎗
 
       43/45/48
       63/65/68
          38/58
      
      🎗 546 🎗
 
     345/346/348
     356/358/368
     458/468/568
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 16:57:07 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 6 (4277004)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🤝  นอยสามัคคี
 
   วิน 0 2 4 6 8
 
22222 / 88888
 
🔪 88888888 🔪
 
     ❤️ 82 ❤️
 
      80/84/86
      20/24/26
      04/06/46
   
     ❤️ 082 ❤️
  
     024/026/046
     048/068/246
     248/268/468
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 16:58:04 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 7 (4277005)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🥇 HANOI พิเศษ
 
   วิน 2 3 4 7 8
 
  44444 / 77777
 
🔪 77777777 🔪
 
      🎗 74 🎗
 
      72/73/78
      42/43/48
      23/28/38
  
      🎗 374 🎗
 
     234/237/238
     247/248/278
     348/378/478
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 16:58:59 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 8 (4277006)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
😈 นอยกาชาด ➕
 
   วิน 0 2 4 5 7
 
  00000 / 77777
 
  😈 77777777 😈
 
     ➕ 70 ➕
 
      72/74/75
      02/04/05
      24/25/45
   
       ➕ 470 ➕
 
     024/025/027
     045/057/245
     247/257/457
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 17:00:14 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 9 (4277007)

 นอย3พิเศษปกติ+ถึงนอยvip+ลาวต้มไทย

 
เลขธูปจุด [[[ 212+7]]]
222+1111
(ฟัน)(ฟัน)1111
ฟันรูดวิ่ง1111
31-51-97-68-19-46
48-50-08-40-21-76
3ตัวแตกตางเยอะ
(((ชนะ)01234578
-865-543-984-178
675-745-032-189
397-176-870-347
743-357-346-761
ดับบนนอยปกติ333+666
ดับVipบน999+777
ดับชนเด่นเลือกเด่น
นอยพิเศษ=
เด่งรุด
ผลนอยปกติ
((ชนะ))
 ผลนอยVip
(((ชนะ))
 
เจ่าะ
ผลลาวต้มไทย
((ชนะ))
สวัสดี
 
น้ำใจและกาแฟ
กรุงเทพ[4600317780]
สวัสดี
Creditนภัทร888
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 17:13:01 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 10 (4277008)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
💋 ฮานอย
➖➖➖
RSBNL
0=211-30/
3=230-65/
0=940-69/
2=626-72/
0=405-12/
6=342-62/
9=960-65/
0=
➖➖➖
SBNBSL7
3=211-30/
2=230-65/
6=940-69/
7=626-72/
2=405-12/
3=342-62/
9=960-65/
9=
➖➖➖
46=309-45/
46=046-11/
46=069-66/
46=635-86/
46=242-99/
46=798-94/
46=858-67/
46=510-84/
46=267-14/
46=148-54/
46=152-66/
46=821-54/
46=386-79/
46=772-96/
46=952-13x
46=595-49/
46=422-24/
46=211-30x
46=230-65/
46=940-69/
46=626-72/
46=405-12/
46=342-62/
46=960-65/
46=
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 17:35:40 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 11 (4277009)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
💋 H A N O I 💋
 
  วิน 0 1 4 6 9
 
00000 / 99999
 
🔪 00000000
 
     🎗 09 🎗
 
      01/04/06
      91/94/96
      14/16/46
  
     🎗 409 🎗
  
    014/016/019
    046/069/146
    149/169/469
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 17:36:24 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 12 (4277011)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🎀 HANOI VIP
 
  วิน 3 4 5 6 8
 
  44444 / 66666 ()
 
🔪 44444444 ()
 
     🎗 46-53 🎗
 
       43/45/48
       63/65/68
          38/58
      
      🎗 546 🎗
 
     345/346/348
     356/358/368
     458/468/568
 
ผล 114-12 () ฟัน
 
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 19:49:43 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 13 (4277012)

 ลาว

(4)
42-45-40
25-20-50
TAG
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
♠️ ห ว ย ล า ว ♠️
 
55555 / 77777
 
🔪 55555555
 
    📌 57-19 📌
 
     50/51/52
     70/71/72 
     06/09/18
 
     🎗 857 🎗
    🎗 1857 🎗
  
    570/572/560
    509/518/519
    105/518/018
By.นภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 19:51:49 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 14 (4277013)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
ลาวไส้ไหล
➖➖➖
58=809-78/
58=216-82/
58=816-78/
58=415-94/
58=936-89/
58=107-01x
58=822-38/
58=850-28/
58=339-53/
58=614-96x
58=866-88/
58=513-35/
58=715-17/
58=694-76x
58=987-09/
58=605-46/
58=851-18/
58=659-96/
58=068-90/
58=058-10/
58=556-45/
58=153-51/
58=252-12/
58=125-01/
58=
➖➖➖
NBSLNL6 
1=851-18/
6=659-96/
0=068-90/
3=058-10x
5=556-45/
1=153-51/
5=252-12/
1=125-01/
2=
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 19:53:05 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 15 (4277014)

 ปั่นยี่: ลาว> 9 >> 92 93 99 23 >>> 239 993 >>>> 9239

PATT: 19 Nov 21, 17:27 PATT: ลาวพัดทะนามื่อนี้ 19.12.2564 / --> เลขซุด 4 โต * 2857 ** 2861 ** // 61--17--87--28--26--57--67 เน้นเอง สายเดา--28--61--57--67

ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 20:27:15 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 16 (4277019)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
(black star) ลาวสตาร์ VIP
 
 วิน 0 2 3 8 9
 
00000 / 33333
 
🔪 33333333 🔪
 
    () 30 ()
 
     32/38/39
     02/08/09
     28/29/89
   
     🎗 230 🎗
  
     028/029/038
     039/089/238
     239/289/389
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 21:58:17 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 17 (4277020)

 ดาวน้อยคอยรัก 19-11-64

 
เด่น 8-7 ฟัน 7
 
75-78-79
58-59-89
 
เอา 1 มาวินเพิ่ม
 
วิน 87951
 
ติดเบิ้ล รูดเบิ้ล เน้น 88-77-99
 
แหม่ม คอนศรี
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 22:06:23 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 18 (4277021)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🇩🇪 เยอรมัน
➖➖➖
SBNB7
6=652-84/
4=047-05/
8=783-36/
8=311-28/
9=407-96/
4=864-57/
7=786-22/
1=113-27/
1=173-40/
7=
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 22:06:54 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 19 (4277022)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🇳🇱 รัสเซีย-🆅🅸🅿️  
 
 วิน 2 3 4 7 8
 
33333 / 88888
 
🔪 33333333 🔪
  
       🆅  38  🆅
 
       32/34/37
       82/84/87
       24/27/47
 
        🆅  238  🆅 
  
     234/237/247
     248/278/347
     348/378/478
By.นภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 22:07:17 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 20 (4277023)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🇩🇪 เยอรมัน 🇩🇪
 
 วิน 0 1 2 7 8
 
00000 / 77777
 
🔪77777777
 
       💢  70  💢
 
       71/72/78
       01/02/08
       12/18/28
 
      🎗  170  🎗
 
     012/018/027
     028/078/127
     128/178/278
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 22:08:01 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 21 (4277024)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
3 รัฐรวมมิตร 💦
 
  🆅 77777777 🆅
 
       70/71/52
 
       45/46/48
 
    745/746/648
➖➖➖➖➖
💦 รัสเซีย=
💦 อังกฤษ=
💦 เยอรมัน=
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 22:08:32 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 22 (4277025)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🎯 นอย e❌tra
 
  วิน 0 1 2 5 7
 
00000 / 22222
 
🗡 00000000
 
      🔪  02  🔪
 
      01/05/07
      21/25/27
      15/17/57
 
       🔪  102  🔪
  
     015/017/025
     027/057/125
     127/157/257
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 22:24:27 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 23 (4277029)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
ด า ว 🆅🅸🅿️
➖➖➖
36=167-88/
36=938-16/
36=953-52/
36=719-64/
36=472-39/
36=799-68/
36=347-38/
36=052-36/
36=154-43/
36=414-96/
36=025-86/
36=
 
67=706-26/
67=577-09/
67=167-88/
67=938-16/
67=953-52x
67=719-64/
67=472-39/
67=799-68/
67=347-38/
67=052-36/
67=154-43x
67=414-96/
67=025-86/
67=
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 23:18:43 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 24 (4277030)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
() ดาว
➖➖➖
RSL8
1=069-19/
9=048-79/
5=956-08/
7=384-28x
3=263-79/
7=758-95/
4=423-35/
5=795-72/
2=222-27/
2=998-24/
9=994-04/
7=123-71/
6=031-08x
8=745-86/
3=222-77x
7=105-17/
0=095-10/
9=
➖➖➖
RSBSK3 📌
6=263-79/
8=758-95/
4=423-35/
2=795-72/
6=222-27x
9=998-24/
3=994-04x
1=123-71/
3=031-08/
6=745-86/
2=222-77/
4=105-17x
5=095-10/
3=
➖➖➖
02=423-35/
02=795-72/
02=222-27/
02=998-24/
02=994-04/
02=123-71/
02=031-08/
02=745-86x
02=222-77/
02=105-17/
02=095-10/
02=
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 23:19:37 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 25 (4277031)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
()ส อ ย ด า ว()
 
   วิน 0 2 4 5 9
 
   00000 / 22222
    
   🎗 00000000 🎗
 
      () 02 ()
 
        04/05/09
  ⭐️ 21/81/01⭐️
        45/49/59
   
      () 902 ()
 
       024/025/045
       049/059/245
       249/259/459
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 23:20:18 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 26 (4277032)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
⭐️ด า ว 🆅🅸🅿️⭐️
 
   วิน 0 2 4 6 8
 
   44444 / 66666
 
   🎗 66666666 🎗
 
       ⭐️ 64 ⭐️
  
        60/62/68
        40/42/48 
        02/08/28
   
      ⭐️  264  ⭐️
 
       024/026/028
       046/048/068
       248/268/468
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 23:20:59 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 27 (4277033)

 🌟🌟🌟

20/11+64
มหาเศรษฐี
ระวังเบิ้ลตองเด้อ
เด่น222+333
(ฟัน)(ฟัน)2222
วิ่งรุด22222
22-20-23-28-29
38-30-3373-45-46
27
เบิ้ล=11-00-22-33
77-88-99
สวัสดี
Credit.นภัทร888
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-19 23:21:55 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 28 (4277035)

  🌟🌟🌟🌟🌟

20/11+64
มหาเศรษฐี
ระวังเบิ้ลตองเด้อ
เด่น222+333
(ฟัน)(ฟัน)2222
วิ่งรุด22222
22-20-23-28-29
38-30-3373-45-46
27
เบิ้ล=11-00-22-33
77-88-99
สวัสดี
Credit.นภัทร888
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-20 00:17:40 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 29 (4277036)

 ทายผล🌟🌟🌟โจนส์

บน
==222==22==
 
ล่าง
==73==
 
 
ชื่อ..นภัทร888
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-20 00:18:36 IP : 182.232.246.208


ความคิดเห็นที่ 30 (4277087)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🇹🇼 ไต้หวัน-🆅🅸🅿️
 
 วิน 2 3 4 6 8
 
44444 / 66666 
 
📛 66666666 📛 
 
     📛 64 📛
 
       62/63/68
       42/43/48
       23/28/38
   
      📛 364 📛
 
     234/236/238
     246/248/268
     348/368/468
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-20 11:56:10 IP : 182.232.244.29


ความคิดเห็นที่ 31 (4277088)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🇰🇷 เกาหลี-🆅🅸🅿️ 
 
 วิน  0 2 3 8 9
 
00000 / 99999
 
🔪 99999999 🔪 
 
    📌 90 📌
 
      92/93/98
      02/03/08
      23/28/38
   
      🎗 390 🎗 
  
    023/028/029
    038/089/238
    239/289/389
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-20 11:56:49 IP : 182.232.244.29


ความคิดเห็นที่ 32 (4277089)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
📈📈 หุ้นทั่วโลก 📈📈
 
โยก 11111-88888
                          
🎲 88888888 🎲     
                 
     วิน 1 3 7 8 9
               
     13/17/18/19/37
     38/39/78/79/89
   
137/138/139/178/179
189/378/379/389/789
➖➖➖➖➖➖
Byนภัทร88
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-20 12:05:26 IP : 182.232.244.29


ความคิดเห็นที่ 33 (4277107)

 แหม่ม คอนศรี  รอฮานอยจ๊ะแม่ ขอบคุณล่วงหน้าคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Nutnut วันที่ตอบ 2021-11-20 16:42:52 IP : 49.230.162.92


ความคิดเห็นที่ 34 (4277109)

 ฮานอย

(5)
50-53-58
03-08-38
853-053
TAG
มาเลย์
(6)
61-69-65
19-15-95
TAG
ใครดูหรือตาม
ที่แอดได้ลงออกมาขอบคุณกันบ้างตะ
จะได้มีเลขดีๆไว้แทงกันเด้อ
มีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นธรรมดา
แทงอย่างมีสติมีเงินมีตางใช้แน่นอน
เมี่ยนประแน่นอนตะ
สวัสดี
 
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-20 17:17:19 IP : 182.232.244.29


ความคิดเห็นที่ 35 (4277110)

      20/พฤจิกา/64

     วันเสาร์:เดาแม่น
              (สู้ตาย).
    ฮานอย:รวมญาติ
      พิ(บวก)ปรก(บวก)วี
              แถม
               (บวก)
             มาเลย์
    (ธง)(2)(บวก)(5)
      (2)(2)::(5)(5)
      (2)(5)::(5)(2)
       21-23-26-27
       51-53-56-57
   (ฟัน)(2)หลักสิบ
   (ฟัน)(5)หลักสิบ
        บน××××ล่าง
............. (ชนะ)...........
              (นอน)...
(รอ)รอผล:::::::::(ชนะ)
นอยพิ:
นอยปกติ:
นอยวี::
มาเลย์:
...............(เงิน)...........
สุริยะฯ.
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-20 17:19:39 IP : 182.232.244.29


ความคิดเห็นที่ 36 (4277111)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🥇 HANOI พิเศษ
 
   วิน 0 3 4 5 9
 
  33333 / 99999
 
🔪 99999999 🔪 
 
      🎗 93 🎗
 
      90/94/95
      30/34/35
      04/05/45
  
      🎗 093 🎗
 
     034/035/045
     049/059/345
     349/359/459
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-20 17:25:18 IP : 182.232.244.29


ความคิดเห็นที่ 37 (4277112)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
HANOI พิเศษ
➖➖➖
SLNL2
0=027-22/
6=956-98/
9=398-49/
5=092-25/
9=898-83/
3=073-43/
9=
➖➖➖
78=025-85/
78=097-09/
78=676-36/
78=697-80/
78=027-22/
78=956-98/
78=398-49/
78=092-25x
78=898-83/
78=073-43/
78=
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-20 17:25:57 IP : 182.232.244.29


ความคิดเห็นที่ 38 (4277113)

 ฮานอยรวมมิตร 20-11-64

 
พิ + ปกติ + วีไอพี 
 
เด่น 5-1 ฟัน 1
 
12-15-18
25-28-58
 
เอา 0 มาวินเพิ่ม
 
วิน 51280
 
ติดเบิ้ล รูดเบิ้ล เน้น 55-11-22-88-00
 
แหม่ม คอนศรี
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-20 17:26:58 IP : 182.232.244.29


ความคิดเห็นที่ 39 (4277114)

 น้องเลย์เร่รัก 20-11-64

 
เด่น 8-9 ฟัน 9
 
96-97-98
67-68-78
 
เอา 4 มาวินเพิ่ม
 
วิน 89674
 
ติดเบิ้ล รูดเบิ้ล เน้น 88-99-77-44
 
ติดตอง รูดตองเบาๆ เผื่อมา
 
ระวัง 0 มาด้วย
 
แหม่ม คอนศรี
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-20 17:27:51 IP : 182.232.244.29


ความคิดเห็นที่ 40 (4277115)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
💋 ฮานอย
➖➖➖
RSL1
6=230-65/
9=940-69/
6=626-72/
4=405-12/
6=342-62/
0=960-65/
6=712-56/
3=
➖➖➖
46=309-45/
46=046-11/
46=069-66/
46=635-86/
46=242-99/
46=798-94/
46=858-67/
46=510-84/
46=267-14/
46=148-54/
46=152-66/
46=821-54/
46=386-79/
46=772-96/
46=952-13x
46=595-49/
46=422-24/
46=211-30x
46=230-65/
46=940-69/
46=626-72/
46=405-12/
46=342-62/
46=960-65/
46=712-56/
46=
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-20 17:28:32 IP : 182.232.244.29


ความคิดเห็นที่ 41 (4277116)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🤝  นอยสามัคคี
 
   วิน 1 2 4 5 7
 
11111 / 55555
 
🔪 55555555 🔪
 
     ❤️ 51-52 ❤️
 
      54/57/12
      14/17/24
         27/47
   
     ❤️ 251 ❤️
  
     124/127/145
     147/157/245
     247/257/457
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-20 17:29:19 IP : 182.232.244.29


ความคิดเห็นที่ 42 (4277117)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🎀 HANOI VIP
 
  วิน 1 5 7 8 9
 
  11111 / 99999
 
🔪 11111111
 
     🎗 19-18 🎗
 
       15/17/95
       97/98/57
          58/78
      
      🎗 819 🎗
 
     157/158/159
     178/179/578
     579/589/789
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-20 17:30:07 IP : 182.232.244.29


ความคิดเห็นที่ 43 (4277118)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🎀 นอย VIP
➖➖➖
RNBSL2 📌
7=671-48/
3=381-88/
4=804-01/
4=491-07/
7=630-67/
4=661-40/
3=187-85x
8=280-02/
4=794-56/
8=863-84/
1=114-12/
8=
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-20 17:30:57 IP : 182.232.244.29


ความคิดเห็นที่ 44 (4277119)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
💋 H A N O I 💋
 
  วิน 1 3 5 6 9
 
11111 / 33333
 
🔪 33333333
 
     🎗 36-19 🎗
 
      35/39/15
      16/19/56
         59/69
  
     🎗 136 🎗
  
    135/139/156
    159/169/356
    359/369/569
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-20 17:32:10 IP : 182.232.244.29


ความคิดเห็นที่ 45 (4277120)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
♣️ม า เ ล ย์ ♣️
 
 วิน 3 4 6 8 9
 
44444 / 66666
 
🔪 44444444
 
     🎗 46 🎗
 
      43/48/49
      63/68/69
      38/39/89
 
      🎗 346 🎗
 
     348/349/368
     369/389/468
     469/489/689
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-20 17:34:03 IP : 182.232.244.29


ความคิดเห็นที่ 46 (4277121)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
♣️ มาเลย์
➖➖➖
RSB
7=578-97/
2=212-49/
3=309-01/
3=124-23/
3=639-93/
9=318-94/
4=470-17/
1=881-42/
6=762-68/
3=691-49x
5=156-90/
6=856-84/
3=
➖➖➖
NBNL9 📌
0=618-30/
7=578-97/
4=212-49/
0=309-01/
9=124-23x
6=639-93/
1=318-94/
1=470-17/
6=881-42x
2=762-68/
9=691-49/
9=156-90/
5=856-84/
9=
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-20 17:34:56 IP : 182.232.244.29


ความคิดเห็นที่ 47 (4277122)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
📈📈 หุ้นทั่วโลก 📈📈
 
โยก 11111-88888
                          
🎲 88888888 🎲     
                 
     วิน 1 3 7 8 9
               
     13/17/18/19/37
     38/39/78/79/89
   
137/138/139/178/179
189/378/379/389/789
➖➖➖➖➖➖
Byนภัทร88
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-20 17:36:24 IP : 182.232.244.29


ความคิดเห็นที่ 48 (4277123)

 นอย3พิเศษปกติ+ถึงนอยvip+ลาวต้มไทย

 
เลขธูปจุด [[[ 779+4]]]
777+999
(ฟัน)(ฟัน)7777
ฟันรูดวิ่ง7777
71-97-68-19-49-27
48-57-08-98-76
3ตัวแตกตางเยอะ
(((ชนะ)03456789
-865-543-984-178
675-745-032-189
397-176-870-347
743-357-346-761
812-712-231
ดับบนนอยปกติ
ดับVipบน
ดับชนเด่นเลือกเด่น
นอยพิเศษ=
เด่งรุด
ผลนอยปกติ
((ชนะ))วินแตก
 ผลนอยVip
(((ชนะ))เด้งรุดวิ่งเจ่า
(ฟัน)(ฟัน)
เจ่าะ
ผลลาวต้มไทย
((ชนะ))
สวัสดี
 
น้ำใจและกาแฟ
กรุงเทพ[4600317780]
สวัสดี
Creditนภัทร888
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-20 17:44:47 IP : 182.232.244.29


ความคิดเห็นที่ 49 (4277130)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🎯 นอย e❌tra
 
  วิน 2 3 4 5 7
 
44444 / 77777
 
🗡 44444444
 
      🔪  47-45  🔪
 
      42/43/72
      73/75/23
         25/35
 
       🔪  547  🔪
  
     234/235/237
     245/247/257
     345/347/357
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-20 22:22:43 IP : 182.232.244.29


ความคิดเห็นที่ 50 (4277131)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
อังกฤษ-VIP
➖➖➖
NBNL8 📌
4=466-07/
1=451-72/
1=937-81/
6=681-42/
1=218-34/
0=348-09/
5=401-26x
5=439-74x
1=755-31/
4=089-24/
1=579-52x
9=179-74/
1=403-51/
2=
➖➖➖
SBNBNL1 📌
9=937-81/
2=681-42/
2=218-34/
4=348-09/
2=401-26/
8=439-74x
7=755-31/
2=089-24/
2=579-52/
9=179-74/
1=403-51/
5=
➖➖➖
NBSLNL5 📌
1=681-42/
2=218-34/
0=348-09/
2=401-26/
4=439-74/
5=755-31/
4=089-24/
0=579-52x
1=179-74/
5=403-51/
4=
➖➖➖
19=451-72/
19=937-81/
19=681-42/
19=218-34/
19=348-09/
19=401-26/
19=439-74/
19=755-31/
19=089-24/
19=579-52/
19=179-74/
19=403-51/
19=
Byนภัทร888
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2021-11-20 22:23:15 IP : 182.232.244.29[1] 2 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล