ReadyPlanet.com


โสเหร่คนรักหุ้นนอกวันพุธที่19-01-65


 โสเหร่คนรักหุ้นนอกวันพุธที่19-01-65
ผู้ตั้งกระทู้ Rewvihok888 :: วันที่ลงประกาศ 2022-01-18 15:14:29 IP : 182.232.47.156


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4286889)

 (สิงโต) สิงคโปร์ 18-01-65

 
เด่น 0-7 ฟัน 7
 
70-76-79
06-09-69
 
เอา 3 มาวินเพิ่ม
 
วิน 07693
 
ติดเบิ้ล รูดเบิ้ล เน้น 00-77-66-99-33
 
แหม่ม คอนศรี
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-18 15:15:59 IP : 182.232.47.156


ความคิดเห็นที่ 2 (4286890)

 ฮานอยรวมมิตร 18-01-65

 
พิ + ปกติ + วีไอพี
 
เด่น 1-0 ฟัน 0
 
01-02-06
12-16-26
 
เอา 3 มาวินเพิ่ม
 
วิน 01263
 
ติดเบิ้ล รูดเบิ้ล เน้น 00-11-22-66
 
แหม่ม คอนศรี
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-18 15:16:22 IP : 182.232.47.156


ความคิดเห็นที่ 3 (4286891)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
 🇮🇳 อินเดีย
➖➖➖
SBNBNL1 📌
4=465-81/
3=563-98/
8=689-26/
4=004-15/
0=530-26/
0=303-27/
1=891-88/
9=
➖➖➖
NBNL1
0=382-50/
3=322-40/
3=593-71/
5=315-22/
8=184-31/
6=465-81/
7=563-98x
2=689-26/
6=004-15x
0=530-26/
7=303-27/
1=891-88/
0=
➖➖➖
12=528-72/
12=431-97/
12=024-93/
12=748-24/
12=649-99x
12=432-17/
12=382-50/
12=322-40/
12=593-71/
12=315-22/
12=184-31/
12=465-81/
12=563-98x
12=689-26/
12=004-15/
12=530-26/
12=303-27/
12=891-88/
12=
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-18 15:17:30 IP : 182.232.47.156


ความคิดเห็นที่ 4 (4286893)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
 🇮🇳 อินเดีย 🇮🇳 
 
  วิน 0 1 2 6 8
 
11111 / 22222
  
🔪 11111111 🔪
 
    📌  12 📌
 
     10/16/18
     20/26/28
     06/08/68
    
     🎗 012 🎗
   
     016/018/026
     028/068/126
     128/168/268
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-18 15:18:08 IP : 182.232.47.156


ความคิดเห็นที่ 5 (4286896)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🇸🇬 สิงคโปร์-🆅🅸🅿️
 
  วิน 1 4 5 8 9
 
  11111 / 55555
 
💲 55555555 💲
 
    📌 51/58📌
 
      54/59/14
      18/19/48
          49/89
     
       💲 851 💲
  
     145/148/149
     159/189/458
     459/489/589
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-18 15:23:42 IP : 182.232.47.156


ความคิดเห็นที่ 6 (4286899)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
📈📈 หุ้นทั่วโลก 📈📈 
 
โยก 33333-77777
                          
🎲 33333333 🎲
                  
     วิน 0 3 4 5 7
         
  03/04/05/07/34
  35/37/45/47/57
➖➖➖➖➖➖
นิเช้า=415-63 ✔ ฟ
ฮั่งเช้า=354-49 ✔ ฟ-จ-ต
เกาหลี=513-26 ✔ ฟ
นิบ่าย=725-27 ✔ ด
จีนบ่าย=139-82 ✔ ฟ
ฮั่งบ่าย=278-25 ✔ ด
ลาวสตาร์=282-40 ✔ จ
ทช=914-27 ✔ ด
ทท=010-77 ✔ ด
ตลบ=036-51 ✔ ฟ
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-18 16:17:25 IP : 182.232.47.156


ความคิดเห็นที่ 7 (4286900)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🥇 HANOI พิเศษ 
 
   วิน 0 1 5 7 8
 
  00000 / 55555
  
🔪00000000 🔪
 
     🎗 05 🎗
  
      01/07/08
      51/57/58
      17/18/78
   
      🎗 705 🎗
  
     015/017/018
     058/078/157
     158/178/578
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-18 16:18:12 IP : 182.232.47.156


ความคิดเห็นที่ 8 (4286901)
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
📈 หุ้นรวม-🆅🅸🅿️ 
 
โยก 00000-33333
                          
🎲 00000000 🎲
                  
     วิน 0 3 4 7 8
         
  03/04/07/08/34
  34/38/47/48/78
➖➖➖➖➖➖
ลาว EXTRA=801-53 ✔ ด-ฟ
นอย-HD=079-38 ✔ ด-ฟ-จ
นอยสตาร์=027-31 ✔ ด-ฟ-จ
ลาว-HD=923-46 ✔ ด
จีนเช้า-VIP=650-87 ✔ จ
ฮั่งเช้า-VIP=904-79 ✔ ฟ-จ
ไต้หวัน-VIP=766-06 ✔ ฟ
เกาหลี-VIP=258-08 ✔ ฟ-จ
นิบ่าย-VIP=739-11 ✔ ด
จีนบ่าย-VIP=420-84 ✔ ฟ-จ
ฮั่งบ่ายวี=691-37 ✔ ด-จ
นอยเที่ยง=631-97 ✔ ด
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-18 16:20:30 IP : 182.232.47.156


ความคิดเห็นที่ 9 (4286909)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
💋 H A N O I 💋
 
  วิน 0 1 3 7 8
 
00000 / 88888
 
🔪 88888888
 
      🎗 80 🎗
 
      81/83/87
      01/03/07
      13/17/37
 
     🎗 180 🎗
  
    013/017/037
    038/078/137
    138/178/378
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-18 18:58:04 IP : 182.232.47.156


ความคิดเห็นที่ 10 (4286910)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🎀 HANOI VIP
➖➖➖
       R9
0=740-57/
6=462-55/
3=210-33/
1=949-17/
8=542-87/
4=340-95/
2=029-37/
9=443-63x
3=105-39/
0=636-40/
5=053-44/
9=971-77/
8=635-48/
5=
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-18 18:58:37 IP : 182.232.47.156


ความคิดเห็นที่ 11 (4286911)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🎀 HANOI VIP
 
  วิน 3 4 5 6 8
 
 55555 / 88888
 
🔪 55555555
 
     🎗58/86 🎗
 
       53/54/56
       83/84/34
          36/46
      
       🎗 658 🎗
 
     345/346/348
     356/358/368
     456/458/468
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-18 18:59:00 IP : 182.232.47.156


ความคิดเห็นที่ 12 (4286928)

 ดาวน้อยคอยรัก 18-01-65

 
เด่น 2-8 ฟัน 8
 
80-82-85
02-05-25
 
เอา 1 มาวินเพิ่ม
 
วิน 82051
 
ติดเบิ้ล รูดเบิ้ล เน้น 88-22-00-55
 
แหม่ม คอนศรี
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-18 22:41:57 IP : 182.232.47.156


ความคิดเห็นที่ 13 (4286930)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
รัสเซีย-🆅🅸🅿️  
➖➖➖
04=871-48/
04=743-01/
04=237-45/
04=806-38/
04=455-03/
04=729-04/
04=460-25/
04=649-74/
04=927-02/
04=379-02/
04=079-35x
04=599-42/
04=476-60/
04=162-54/
04=855-64/
04=
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-18 22:49:08 IP : 182.232.47.156


ความคิดเห็นที่ 14 (4286931)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🇳🇱 รัสเซีย-🆅🅸🅿️  
 
 วิน 2 4 6 8 9
 
 44444 / 88888
 
 🔪 44444444 🔪
  
       🆅  48  🆅
 
       42/46/49
       82/86/89
       26/29/69
 
        🆅  248  🆅
   
     246/249/268
     269/289/468
     469/489/689
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-18 22:50:39 IP : 182.232.47.156


ความคิดเห็นที่ 15 (4286932)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🇬🇧 อังกฤษ
➖➖➖
RNL9
7=037-50/
9=528-91/
5=525-03/
7=137-12/
2=172-35/
5=385-13/
5=295-90/
1=123-28/
8=
 
58=803-89/
58=741-38/
58=166-25/
58=334-68/
58=069-59/
58=301-68/
58=515-61/
58=687-72/
58=037-50/
58=528-91/
58=525-03/
58=137-12x
58=172-35/
58=385-13/
58=295-90/
58=123-28/
58=
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-18 22:51:06 IP : 182.232.47.156


ความคิดเห็นที่ 16 (4286933)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🇬🇧 อังกฤษ 🇬🇧  
    
 วิน 2 3 4 7 8
 
  33333 / 88888
 
🔪 88888888
  
   💢 83/47 💢
  
       32/34/37
       82/84/87
         24/27
  
     🎗 483 🎗
   
     234/237/238
     247/248/278
     347/378/478
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-18 22:51:36 IP : 182.232.47.156


ความคิดเห็นที่ 17 (4286934)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🇩🇪 เยอรมัน 🇩🇪
 
 วิน 2 4 6 7 8
 
22222 / 44444
 
🔪 22222222
 
      💢 24/46 💢
 
        26/27/28
        47/48/67
           68/78
 
      🎗  624 🎗 
 
     247/248/267
     268/278/467
     468/478/678
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-18 22:52:24 IP : 182.232.47.156


ความคิดเห็นที่ 18 (4286935)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🇩🇪 เยอรมัน
➖➖➖
SL
7=774-29/
2=827-47/
4=181-54/
5=032-51/
5=159-27/
2=324-35/
3=372-48/
4=
➖➖➖
28=225-45/
28=486-61/
28=073-87/
28=261-88/
28=175-14x
28=203-72/
28=774-29/
28=827-47/
28=181-54/
28=032-51/
28=159-27/
28=324-35/
28=372-48/
28=
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-18 22:52:37 IP : 182.232.47.156


ความคิดเห็นที่ 19 (4286936)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
💦 3 รัฐจัดหนัก 💦
  
❤️ 44444444 ❤️
 
 ⭐️ 42/46/47⭐️
 
         83/86
  ➖➖➖➖➖
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-18 22:53:03 IP : 182.232.47.156


ความคิดเห็นที่ 20 (4286937)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
3 รัฐ-🆅🅸🅿️ ขยี้หนัก
 
    ❤️ 88888888 ❤️
 
  ⭐️ 80/84/85/86⭐️
 
             42/43
     ➖➖➖➖➖
อังกฤษวี=860-17 ✔ ฟัน
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-18 22:53:59 IP : 182.232.47.156


ความคิดเห็นที่ 21 (4286938)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
⭐️ด า ว 🆅🅸🅿️⭐️
 
   วิน 0 2 3 8 9
 
  00000 / 88888
 
  🎗 88888888 🎗
 
     ⭐️ 80/83 ⭐️
  
        82/89/02
        03/09/23
           29/89
   
       ⭐️ 380 ⭐️
 
       023/028/029
       039/089/238
       239/289/389
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-18 22:54:15 IP : 182.232.47.156


ความคิดเห็นที่ 22 (4286939)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🌟🌟🌟โจนส์
➖➖➖
RNL5 📌
78=764-79/
12=544-20/
01=216-28/
56=270-54/
12=389-19/
78=056-67/
23=238-82/
90=821-83x
67=863-42/
56=808-55/
89=830-78/
12=506-76x
67=965-59/
34=711-54/
67=647-64/
56=166-81/
78=887-79/
23=202-15/
23=032-30/
56=362-70/
89=181-81/
78=
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-18 22:55:25 IP : 182.232.47.156


ความคิดเห็นที่ 23 (4286940)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
()ส อ ย 🌟🌟🌟🌟🌟()
 
   วิน 0 1 3 5 9
    
    11111 / 33333
 
 🎗 11111111 🎗
 
     () 13 () 
 
        10/15/19
        30/35/39
        05/09/59
   
    () 513 ()
 
       013/015/019
       035/039/059
       139/159/359
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-18 22:55:53 IP : 182.232.47.156


ความคิดเห็นที่ 24 (4286966)

 จีนยามเช้า 19-01-65

 
เด่น 1-2 ฟัน 2
 
20-21-24
01-04-14
 
เอา 8 มาวินเพิ่ม
 
วิน 12408
 
ติดเบิ้ล รูดเบิ้ล เน้น 11-22-00-88-44
 
แหม่ม คอนศรี
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-19 09:29:07 IP : 49.230.252.121


ความคิดเห็นที่ 25 (4286967)

 ฮั่งยามเช้า 19-01-65

 
เด่น 2-5 ฟัน 5
 
51-52-53
12-13-23
 
เอา 6 มาวินเพิ่ม
 
วิน 52136
 
ติดเบิ้ล รูดเบิ้ล เน้น 55-22-11-33-66
 
ระวัง 4 มาด้วย
 
แหม่ม คอนศรี
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-19 09:30:22 IP : 49.230.252.121


ความคิดเห็นที่ 26 (4286970)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
📈 หุ้นรวม-🆅🅸🅿️ 
 
โยก 33333-77777
                          
🎲 33333333 🎲
                  
     วิน 3 4 5 7 9
         
  34/35/37/39/45
  47/49/57/59/79
➖➖➖➖➖➖
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-19 09:55:44 IP : 49.230.252.121


ความคิดเห็นที่ 27 (4286978)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
(yin yang)  เช้า
 
   วิน 2 3 4 5 7
 
  33333 / 55555 
  
🔪 55555555 🔪
 
       ⚔️ 53 ⚔️
 
       52/54/57
       32/34/37
       24/27/47
   
      🎗  253  🎗
  
     234/237/245
     247/257/345
     347/357/457
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-19 09:59:49 IP : 49.230.252.121


ความคิดเห็นที่ 28 (4286984)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🇭🇰 ฮั่งเส็งเช้า🇭🇰
 
 วิน 2 3 5 7 8
 
55555  / 77777
      
🔪 77777777 🔪
 
      🎗 75 🎗
 
      72/73/78
      52/53/58
      23/28/38
 
      🎗 375 🎗
  
     235/237/238
     257/258/278
     358/378/478
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-19 10:27:06 IP : 49.230.252.121


ความคิดเห็นที่ 29 (4286985)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🇭🇰 ฮั่งเช้า-🆅🅸🅿️
 
 วิน 1 2 3 6 8
 
11111 / 22222
 
⭕ 11111111 ⭕
 
       ⭕ 12 ⭕
 
       13/16/18
       23/26/28
       36/38/68
   
       🎗 312 🎗
  
     126/128/136
     138/168/236
     238/268/368
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-19 10:27:27 IP : 49.230.252.121


ความคิดเห็นที่ 30 (4286986)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🇹🇼 ไต้หวัน 🇹🇼
 
 วิน 0 4 5 6 8
 
44444 / 88888
 
🔪 44444444 🔪
 
    📌 48/40 📌
 
      45/46/80
      85/86/05
        06/56
   
      🎗 048 🎗
  
     045/046/056
     058/068/456
     458/468/568
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-19 10:27:48 IP : 49.230.252.121


ความคิดเห็นที่ 31 (4286988)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🇹🇼 ไต้หวัน-🆅🅸🅿️
 
 วิน 0 1 2 5 9
 
00000 / 11111
 
📛 00000000 📛
  
    📛 01/09 📛
 
       02/05/12
       15/19/25
          29/59
   
      📛 901 📛
 
     012/015/025
     029/059/125
     129/159/259
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-19 10:28:12 IP : 49.230.252.121


ความคิดเห็นที่ 32 (4286989)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🇰🇷 เกาหลี-🆅🅸🅿️ 
 วิน 0 3 5 8 9
00000 / 33333
🔪 33333333🔪
 
   📌 30/35 📌 
      38/39/05
      08/09/58
         59/89
      🎗 530 🎗
  
    038/039/058
    059/089/358
    359/389/589
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
 
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🇰🇷 เกาหลี 🇰🇷 
 
 วิน 0 1 2 8 9
 
22222 / 99999
 
🔪 22222222 🔪 
 
    📌 29/18 📌 
 
      20/21/28
      90/91/98
         01/08
   
      🎗 129 🎗 
  
    012/018/019
    028/029/089
    128/189/289
 
  🚫เบิ้ล/หาม⛔️
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-19 10:29:09 IP : 49.230.252.121


ความคิดเห็นที่ 33 (4286991)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🍙 นิเคอิ
➖➖➖
R7
01=216-37/
90=149-67/
89=787-29/
45=524-63/
23=856-31/
56=131-25/
89=248-08/
90=821-73x
56=566-18/
23=794-72/
45=913-53/
67=570-43/
23=428-85/
12=854-26/
56=352-24/
01=415-63/
12=725-27/
45=484-41/
12=
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-19 10:43:34 IP : 49.230.252.121


ความคิดเห็นที่ 34 (4286992)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🍙 นิเคอิบ่าย
 
   วิน 1 4 6 7 8
 
11111 / 88888
 
🔪88888888 🇯🇵
 
   🍙 81/86 🍙
 
     84/87/14
     16/17/46
        47/67
 
     🍙 681 🍙
     146/147/148
     167/178/467
     468/478/678
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-19 10:45:10 IP : 49.230.252.121[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล