ReadyPlanet.com


โสเหร่คนรักหุ้นนอกวันพุธที่04-05-65


 โสเหร่คนรักหุ้นนอกวันพุธที่04-05-65ผู้ตั้งกระทู้ Rewvihok888 :: วันที่ลงประกาศ 2022-05-03 16:36:47 IP : 182.232.245.165


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4304024)

 3นอยรวม (0)(3)

 
ฟัน.   (6)
 
 
67--68--69
 
 
เน้น.  71---73
 
เอ็ม.......พารวย
นอย4D
เด่น6-0
 
60--65--67
05--07--57
 
Chet861 
นอยvip
เด่น8-2
 
82--83--85
23--25--35
 
Chet861 
นอยปกติ
เด่น0-1
 
01--05--06
15--16--56
 
Chet861 
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-05-03 17:20:20 IP : 182.232.245.165


ความคิดเห็นที่ 2 (4304025)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🐰 นอย 4D 
 
 วิน 0 1 4 8 9 
 
44444 / 88888
 
🔪 44444444
 
    🎗 48/09 🎗
 
      40/41/49
      80/81/89
         01/19
 
      🎗 048 🎗
 
     014/018/019
     049/089/148
     149/189/489
 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
นอย 4D 
➖➖➖
4=773-44/
4=846-30/
4=084-05/
4=695-42/
4=683-93x
4=803-04/
4=847-52/
4=592-96x
4=214-37/
4=041-25/
4=524-64/
4=944-34/
4=161-54/
4=510-43/
4=616-52x
4=619-48/
4=896-27x
4=424-45/
4=160-46/
4=
 
➖➖➖➖➖➖
 
ฮานอยรวมมิตร 03-05-65
 
พิ + ปกติ + วีไอพี
 
เด่น 5-6 ฟัน 6
 
60-65-68
05-08-58
 
เอา 4 มาวินเพิ่ม
 
วิน 56084
 
ติดเรียง พี่น้อง
 
แหม่ม คอนศรี
 
 
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
💋 H A N O I 💋
 
    วิน 2 6 7 8 9
 
22222 / 77777
 
🔪 77777777
 
   🔶 76/72 🔶
 
      78/79/26
      28/29/89
 
     🎗 276 🎗
  
    268/269/278
    279/289/678
    679/689/789
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
💋 ฮานอย
➖➖➖
RNBNL6 📌
4=347-01/
7=436-47/
3=864-43/
1=953-71/
9=291-07/
6=695-35/
2=318-15x
2=285-52/
5=368-50/
7=047-35/
8=541-08/
0=202-73/
3=339-41/
9=924-41/
0=691-90/
3=505-21x
7=
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🎀 HANOI VIP
 
   วิน 0 1 5 6 7
 
 00000 / 66666
  
🔪 66666666 🔪
 
   💛 60/61 💛
  
      65/67/01
      05/07/56
   
      🎗 160🎗
  
     015/017/056
     057/067/567
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🎀 HANOI VIP
➖➖➖
48=118-68/
48=446-16/
48=038-23/
48=152-35x
48=790-87/
48=062-92x
48=658-30/
48=311-02x
48=994-50/
48=778-80/
48=677-74/
48=804-01/
48=141-75/
48=207-87/
48=479-88/
48=
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-05-03 17:23:22 IP : 182.232.245.165


ความคิดเห็นที่ 3 (4304026)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🐰 นอย 4D 
 
 วิน 0 1 4 8 9 
 
44444 / 88888
 
🔪 44444444
 
    🎗 48/09 🎗
 
      40/41/49
      80/81/89
         01/19
 
      🎗 048 🎗
 
     014/018/019
     049/089/148
     149/189/489
 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
นอย 4D 
➖➖➖
4=773-44/
4=846-30/
4=084-05/
4=695-42/
4=683-93x
4=803-04/
4=847-52/
4=592-96x
4=214-37/
4=041-25/
4=524-64/
4=944-34/
4=161-54/
4=510-43/
4=616-52x
4=619-48/
4=896-27x
4=424-45/
4=160-46/
4=
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
 
ฮานอยรวมมิตร 03-05-65
 
พิ + ปกติ + วีไอพี
 
เด่น 5-6 ฟัน 6
 
60-65-68
05-08-58
 
เอา 4 มาวินเพิ่ม
 
วิน 56084
 
ติดเรียง พี่น้อง
 
แหม่ม คอนศรี
 
 
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
💋 H A N O I 💋
 
    วิน 2 6 7 8 9
 
22222 / 77777
 
🔪 77777777
 
   🔶 76/72 🔶
 
      78/79/26
      28/29/89
 
     🎗 276 🎗
  
    268/269/278
    279/289/678
    679/689/789
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
💋 ฮานอย
➖➖➖
RNBNL6 📌
4=347-01/
7=436-47/
3=864-43/
1=953-71/
9=291-07/
6=695-35/
2=318-15x
2=285-52/
5=368-50/
7=047-35/
8=541-08/
0=202-73/
3=339-41/
9=924-41/
0=691-90/
3=505-21x
7=
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🎀 HANOI VIP
 
   วิน 0 1 5 6 7
 
 00000 / 66666
  
🔪 66666666 🔪
 
   💛 60/61 💛
  
      65/67/01
      05/07/56
   
      🎗 160🎗
  
     015/017/056
     057/067/567
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🎀 HANOI VIP
➖➖➖
48=118-68/
48=446-16/
48=038-23/
48=152-35x
48=790-87/
48=062-92x
48=658-30/
48=311-02x
48=994-50/
48=778-80/
48=677-74/
48=804-01/
48=141-75/
48=207-87/
48=479-88/
48=
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-05-03 17:28:50 IP : 182.232.245.165


ความคิดเห็นที่ 4 (4304027)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🇩🇪 เยอรมัน-🆅🅸🅿️
 
 วิน 0 1 2 6 9
 
00000 / 11111
 
  🆅  00000000  🆅
 
     🆅  01/06  🆅
   
       02/09/26
          29/69
  
        🆅  201  🆅
 
      016/019/026
      029/069/126
      129/169/269
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
เยอรมัน-VIP
➖➖➖
02=941-07/
02=643-52/
02=604-18/
02=369-24/
02=461-00/
02=605-14/
02=634-12/
02=535-29/
02=296-51x
02=724-61/
02=429-06/
02=921-64/
02=111-03/
02=815-42/
02=834-07/
02=502-64/
02=907-44/
02=612-33/
02=400-18/
02=400-18/
02=211-30/
02=470-22/
02=270-51/
02=836-45x
02=260-35/
02=422-23/
02=322-09/
02=
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🇬🇧 อังกฤษ-🆅🅸🅿️
 
  วิน 2 3 5 8 9
 
  22222 / 88888
  
🔪 88888888
  
      🆅  82/92  🆅
 
        83/85/89
        23/25/35
           39/59
 
        🆅  982  🆅
 
      235/238/239
      258/259/358
      359/389/589
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
อังกฤษ-VIP
➖➖➖
68=387-80/
68=762-25/
68=593-81/
68=681-57/
68=943-38/
68=555-12x
68=527-85/
68=636-49/
68=013-20x
68=861-22/
68=985-08/
68=584-04/
68=377-06/
68=153-62/
68=
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🇳🇱 รัสเซีย-🆅🅸🅿️  
 
 วิน  1 3 5 8 9
  
11111 / 88888
 
 🔪 88888888 🔪 
  
         🆅  81  🆅
 
        83/85/89
        13/15/19
        35/39/59
 
        🆅  381  🆅
   
     135/139/158
     159/189/358
     359/389/589
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-05-03 17:29:29 IP : 182.232.245.165


ความคิดเห็นที่ 5 (4304028)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🎀 ลาวกาชาด ➕
 
 วิน 3 4 6 7 8
 
 44444 / 77777
 
🔪 44444444 🔪
 
    🎀 47/46 🎀
      🔶 15 🔶
 
       43/48/76
          78/38
   
       ➕ 647 ➕
  
      346/347/348
      367/368/468
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
(black star) ลาวสตาร์ VIP
 
 วิน 1 2 3 6 8
 
11111 / 22222 
  
🔪 22222222 🔪
 
 () 21/23 ()
 
      26/29/13
      16/19/36
         39/69 
 
     🎗 321 🎗
  
     126/128/136
     138/168/236
     238/268/369
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
ลาวสตาร์ VIP
➖➖➖
RSBNB1 📌
1=937-61/
0=896-40/
4=543-37/
3=836-05/
8=108-97/
0=251-13x
9=001-93/
2=157-28/
4=130-65x
5=604-52/
1=881-07/
8=825-27/
6=064-76/
1=255-91/
3=
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🤝  ลาวสามัคคี
 
 วิน 0 1 4 5 7
 
00000 / 11111
  
🔪 11111111 🔪
 
   🎗 10/15 🎗
      🔶 07 🔶
 
      14/17/04
      05/07/45
 
     🎗  510 🎗
   
     014/017/045
     047/057/457
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
ลาวสามัคคี
➖➖➖
16=730-17/
16=629-66/
16=215-22/
16=911-39/
16=041-60/
16=552-45x
16=921-69/
16=362-63/
16=183-41/
16=603-76/
16=663-46/
16=401-84/
16=071-40/
16=
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🏆  ลาว VIP
 
 วิน 0 1 2 3 9
 
11111 / 99999
  
🔪 11111111 🔪
 
    🏆 19/29 🏆
 
      10/12/13
      90/92/96
 
      🎗 219 🎗
  
     012/013/019
     023/029/239
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-05-03 17:33:24 IP : 182.232.245.165


ความคิดเห็นที่ 6 (4304031)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
3 รัฐ-🆅🅸🅿️ ขยี้หนัก
 
   ❤️ 88888888 ❤️
 
            81/82
 
         01/06/29
     ➖➖➖➖➖
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🥇3 นอยสอยหนัก🥇
 
   ❤️ 66666666 ❤️
 
      60/62/64/68
 
      ➖➖➖➖
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-05-03 20:21:28 IP : 182.232.245.165


ความคิดเห็นที่ 7 (4304040)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
⭐️ด า ว 🆅🅸🅿️⭐️
 
   วิน  0 2 3 6 7
 
 00000  / 33333
 
  🎗 00000000🎗
  
      🔶 03/02 🔶
  
        06/07/32
        36/37/67
   
       ⭐️ 203 ⭐️
 
       026/027/036
       037/067/236
       237/267/367
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
ด า ว 🆅🅸🅿️
➖➖➖
03=552-10/
03=282-06/
03=760-49/
03=771-70/
03=822-40/
03=671-99x
03=586-28x
03=265-13/
03=163-11/
03=143-98/
03=012-06/
03=066-13/
03=353-88/
03=253-18/
03=220-21/
03=750-86/
03=570-84/
03=228-43/
03=093-05/
03=
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
()ส อ ย ด า ว()
     
   วิน 1 3 5 7 9
 
  11111 / 99999
 
 🎗 11111111 🎗
 
  () 19/13 ()
 
        15/17/93
        95/97/35
          37/57
   
    ()  319  ()
 
      135/137/157
      159/179/357
      359/379/579
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🇬🇧 อังกฤษ 🇬🇧  
    
 วิน  0 2 3 4 9
 
22222 / 33333
 
🔪 22222222
  
      💢 23 💢
 
       20/24/29
       30/34/39
       04/09/49
  
     🎗 423 🎗
 
    023/024/029
    034/039/049
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🇩🇪 เยอรมัน 🇩🇪
 
 วิน 0 1 3 4 9
 
00000 / 11111
 
🔪 00000000 
 
    💢 01/03 💢
 
       04/09/13
         14/19
 
      🎗 301 🎗
 
     014/019/034
     039/049/349
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🇬🇧 อังกฤษ
➖➖➖
25=738-75/
25=335-97/
25=314-21/
25=725-11/
25=875-50/
25=568-07x
25=790-22/
25=892-02/
25=372-80/
25=770-02/
25=181-89x
25=956-75/
25=831-25/
25=666-65/
25=080-14x
25=638-58/
25=128-10/
25=922-94/
25=795-27/
25=168-27/
25=054-14/
25=619-65/
25=561-42/
25=919-58/
25=455-36/
25=
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
 
🌟🌟เปิด4/5/65
33,08 6.09+24.59
(+0.07%)
เปิดบวกคะ 609ล่าง59
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-05-03 21:56:37 IP : 182.232.245.165


ความคิดเห็นที่ 8 (4304041)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
⭐️ด า ว 🆅🅸🅿️⭐️
 
   วิน  0 2 3 6 7
 
 00000  / 33333
 
  🎗 00000000🎗
  
      🔶 03/02 🔶
  
        06/07/32
        36/37/67
   
       ⭐️ 203 ⭐️
 
       026/027/036
       037/067/236
       237/267/367
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
ด า ว 🆅🅸🅿️
➖➖➖
03=552-10/
03=282-06/
03=760-49/
03=771-70/
03=822-40/
03=671-99x
03=586-28x
03=265-13/
03=163-11/
03=143-98/
03=012-06/
03=066-13/
03=353-88/
03=253-18/
03=220-21/
03=750-86/
03=570-84/
03=228-43/
03=093-05/
03=
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
()ส อ ย ด า ว()
     
   วิน 1 3 5 7 9
 
  11111 / 99999
 
 🎗 11111111 🎗
 
  () 19/13 ()
 
        15/17/93
        95/97/35
          37/57
   
    ()  319  ()
 
      135/137/157
      159/179/357
      359/379/579
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🇬🇧 อังกฤษ 🇬🇧  
    
 วิน  0 2 3 4 9
 
22222 / 33333
 
🔪 22222222
  
      💢 23 💢
 
       20/24/29
       30/34/39
       04/09/49
  
     🎗 423 🎗
 
    023/024/029
    034/039/049
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🇩🇪 เยอรมัน 🇩🇪
 
 วิน 0 1 3 4 9
 
00000 / 11111
 
🔪 00000000 
 
    💢 01/03 💢
 
       04/09/13
         14/19
 
      🎗 301 🎗
 
     014/019/034
     039/049/349
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🇬🇧 อังกฤษ
➖➖➖
25=738-75/
25=335-97/
25=314-21/
25=725-11/
25=875-50/
25=568-07x
25=790-22/
25=892-02/
25=372-80/
25=770-02/
25=181-89x
25=956-75/
25=831-25/
25=666-65/
25=080-14x
25=638-58/
25=128-10/
25=922-94/
25=795-27/
25=168-27/
25=054-14/
25=619-65/
25=561-42/
25=919-58/
25=455-36/
25=
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
 
🌟🌟เปิด4/5/65
33,08 6.09+24.59
(+0.07%)
เปิดบวกคะ 609ล่าง59
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-05-03 21:56:37 IP : 182.232.245.165


ความคิดเห็นที่ 9 (4304079)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
📈 หุ้นรวม-🆅🅸🅿️ 
 
ขนี้ 22222-44444
                          
  🆅  22222222  🆅
                  
       วิน 2 3 4 9
         
        23/24/29
        34/39/49
 
234/239/249/349
➖➖➖➖➖➖
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
📈📈 หุ้นทั่วโลก 📈📈 
 
โยก 22222-44444
                          
  🎲 22222222 🎲
                  
       วิน 2 3 4 9
         
        23/24/29
        34/39/49
 
234/239/249/349
➖➖➖➖➖➖
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🇸🇬 สิงคโปร์ 🇸🇬 
 
  วิน 0 1 2 3 6
 
00000 /11111
 
🔪00000000 🔪
 
    📌 01/13📌
 
      02/03/06
      12/16/36
 
      🎗 301 🎗
   
     012/016/023
     026/036/236
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🇰🇷 เกาหลี-🆅🅸🅿️ 
 
 วิน 2 6 7 8 9
 
22222 / 77777
 
🔪 22222222 🔪
 
   🛑 27/28 🛑
 
      26/29/76
      78/79/89
 
      🎗 827 🎗
  
    267/268/269
    279/289/789
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
 
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🇰🇷 เกาหลี 🇰🇷 
 
 วิน 0 1 3 7 9
 
000000 / 33333
 
🔪 00000000 🔪
 
    🔶 03/09 🔶
 
      01/07/31
      37/39/78
  
      🎗 903 🎗
  
    013/017/019
    037/079/137
    139/179/379
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
 
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🍣 นิบ่าย-🆅🅸🅿️
 
   วิน 2 3 6 8 9
 
22222 / 33333
 
 🔪22222222 🇯🇵
         
    🍚 23/83 🍚
 
       26/28/29
       36/39/69
 
     🍚  823  🍚
     236/239/268
     269/289/689
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
📈📈 หุ้นทั่วโลก 📈📈 
 
โยก 22222-44444
                          
  🎲 22222222 🎲
                  
       วิน 2 3 4 9
         
        23/24/29
        34/39/49
 
234/239/249/349
➖➖➖➖➖➖
ลาว Extra=661-23 ✔ ฟ-จ
นิเช้าวี=355-47 ✔ ด
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
 
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🇹🇼 ไต้หวัน-🆅🅸🅿️
 
 วิน 0 2 4 6 8
 
66666 / 88888
  
📛 88888888 📛
  
      📛 86 📛
      🔶 46 🔶
 
       80/84/60
          02/04
    
      📛 086 📛
 
     024/026/028
     046/048/468
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
 
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
ไต้หวัน-🆅🅸🅿️
➖➖➖
RNBSL5 📌
8=718-14/
4=832-64/
9=722-39/
3=243-92/
2=444-12/
5=862-56/
1=351-26/
5=345-96/
9=031-29/
5=611-96x
8=264-83/
4=405-84/
8=
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖
RNBSL6 📌
3=319-37/
1=307-15/
7=524-08x
5=177-05/
4=718-14/
2=832-64/
2=722-39/
8=243-92x
0=444-12x
5=862-56/
1=351-26/
2=345-96x
3=031-29/
9=611-96/
2=264-83/
0=405-84/
3=
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
 
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🇹🇼 ไต้หวัน 🇹🇼
 
 วิน 0 1 2 4 6
 
00000 / 22222
 
🔪 22222222 🔪
 
   📌 20/10 📌
     🔶 60 🔶
 
      24/26/27 
   
    🎗 120 🎗
  
     014/016/024
     026/046/246
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🇹🇼 ไต้หวัน
➖➖➖
58=165-74/
58=565-00/
58=418-47/
58=887-31/
58=340-53/
58=888-48/
58=795-93/
58=509-86/
58=090-19x
58=479-89/
58=335-44/
58=938-03/
58=218-80/
58=890-28/
58=
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🇭🇰 ฮั่งเช้า-🆅🅸🅿️
 
วิน 3 4 6 7 8
 
33333 / 77777
   
⭕️ 77777777 ⭕️
  
      ⭕️73/78⭕️
    🔶 34/76 🔶
 
      🎗 873 🎗
   
     346/347/348
     367/368/678
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
ฮั่งเส็ง VIP
➖➖➖
SLNL6
9=060-39/
8=784-74/
7=175-36/
5=043-05/
1=571-92/
7=765-10/
7=732-25/
3=037-97/
2=
➖➖➖
37=726-34/
37=903-11/
37=830-95/
37=217-89/
37=482-67/
37=387-01/
37=056-30/
37=060-39/
37=784-74/
37=175-36/
37=043-05/
37=571-92/
37=765-10x
37=732-25/
37=037-97/
37=
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🇭🇰 ฮั่งเช้า-🆅🅸🅿️
 
วิน 3 4 6 7 8
 
33333 / 77777
   
⭕️ 77777777 ⭕️
  
      ⭕️73/78⭕️
    🔶 34/76 🔶
 
      🎗 873 🎗
   
     346/347/348
     367/368/678
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🇭🇰 ฮั่งเส็งเช้า 🇭🇰
 
วิน 0 5 7 8 9
 
00000 / 77777
 
🔪 00000000 🔪
 
   🎗 07/59 🎗
      
      05/08/09
      75/78/79
 
      🎗 507 🎗
  
     058/059/078
     079/089/578
     579/589/789
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🇭🇰 ฮั่งเส็ง
➖➖➖
NBSL5
7=471-37/
9=290-19/
6=636-65/
7=006-07/
1=617-81/
0=630-13/
6=939-22x
6=425-86/
8=189-50/
9=
➖➖➖
RNBSL2
0=290-19/
5=636-65/
0=006-07/
8=617-81/
3=630-13/
9=939-22/
2=425-86/
9=189-50/
7=
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
📈📈 หุ้นทั่วโลก 📈📈 
 
โยก 22222-44444
                          
  🎲 22222222 🎲
                  
       วิน 2 3 4 9
         
        23/24/29
        34/39/49
 
234/239/249/349
➖➖➖➖➖➖
ลาว Extra=661-23 ✔ ฟ-จ
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
🗡 จีนเช้า-🆅🅸🅿️
 
วิน 1 2 4 8 9
 
22222 / 44444
  
🔪 44444444 🔪
 
    🔶 42/18 🔶
 
       41/48/49
       21/28/29
 
      🔶 142 🔶
  
     128/129/148
     149/189/248
     249/289/489
 
  🚫 เบิ้ล/หาม ⛔️
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
⭐️ นอย Star
 
 วิน 1 3 4 7 8
 
11111 / 77777
 
🔪 11111111
 
    🔶 17/47 🔶
    
      13/15/18
      73/78/38
 
     🔶  417 🔶
 
     134/137/138
     148/178/347
     348/378/478
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
 
 
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
⭐️ ฮานอย HD
 
 วิน  1 5 6 7 9
 
11111 / 77777
 
🔪 11111111
 
       🎗 17 🎗
 
      15/16/19
      75/76/79
      56/59/69
 
      🎗 517 🎗
  
     156/159/167
     169/179/567
     569/579/679
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
 
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
📡  ลาว HD
 
 วิน 1 2 5 7 9
 
11111 / 77777
  
🔪 77777777 🔪
 
     📡 71/72📡
 
       75/79/12
       15/19/25
   
      📡 271 📡
  
     125/129/157
     159/179/579
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
 
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
ลาว HD
➖➖➖
79=031-49/
79=197-96/
79=815-98/
79=502-24x
79=792-32/
79=237-15/
79=229-40/
79=703-07/
79=344-14x
79=101-19/
79=495-56/
79=871-37/
79=799-59/
79=122-52x
79=361-91/
79=571-87/
79=475-16/
79=
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
 
โสเหร่หุ้น:   
➖➖➖➖➖➖➖
📣 ประกาศ  ตลาดปิด 
 
❌ 4 พ.ค 2565 ❌ 
➖➖➖➖ 
⛔️ หุ้นไทย
 
🚫 นิเคอิ 
 
⛔️ หุ้นจีน 
 
🚫 อียิปต์  
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-05-04 10:28:43 IP : 182.232.241.194


ความคิดเห็นที่ 10 (4304124)

 ฮั่งบ่ายเปิด   20808.35-293.54

สิงค์โปร์เปิด   3,365.43-8.53
อินเดียเปิด   57124.91+148.92
 
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
 🇮🇳 อินเดีย 🇮🇳 
 
  วิน 2 4 6 8 9
 
22222 / 88888
 
🔪 22222222 🔪
 
       📌 28📌
 
      24/26/29
      84/86/89
 
      🎗 428 🎗
  
     246/249/268
     269/289/468
     469/489/689
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
 
หุ้นนอกรอบโลก
 
นอกปกติ (4)(*)(0)
 
นอกวี       (1)(*)(0)
 
เด่นวันนี้    (2)(*)(7)
 
วิน (0)(1)(2)(4)(7)
 
(วิ่ง)(รูด)(0)
 
(ที่).มาดว่าชั่น
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
📈 หุ้นรวม-🆅🅸🅿️ 
 
ขนี้ 22222-44444
                          
  🆅  22222222  🆅
                  
       วิน 2 3 4 9
         
        23/24/29
        34/39/49
 
234/239/249/349
➖➖➖➖➖➖
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
โสเหร่หุ้น: 
➖➖➖➖➖➖➖
📈📈 หุ้นทั่วโลก 📈📈 
 
โยก 22222-44444
                          
  🎲 22222222 🎲
                  
       วิน 2 3 4 9
         
        23/24/29
        34/39/49
 
234/239/249/349
➖➖➖➖➖➖
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
ตระ***ลนอย🇻🇳(=)(5)(*)(3)
 
ตระ***ลลาว🇱🇦(=)(6)(*)(8).
 
โสเหร่หุ้น:   
➖➖➖➖➖➖➖
📣 ประกาศ  ตลาดปิด 
 
❌ 4 พ.ค 2565 ❌ 
➖➖➖➖ 
⛔️ หุ้นไทย
 
🚫 นิเคอิ 
 
⛔️ หุ้นจีน 
 
🚫 อียิปต์  
 Byนภัทร888พารวย 
➖➖➖➖➖➖
 Byนภัทร888พารวย 
 
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-05-04 15:41:57 IP : 182.232.175.135[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล