ReadyPlanet.com


โสเหร่คนรักหุ้นนอกวันที่15ถึงวันที่17-01-65


โสเหร่คนรักหุ้นนอกวันที่15ถึงวันที่17-01-65
ผู้ตั้งกระทู้ Rewvihok888 :: วันที่ลงประกาศ 2022-01-14 17:01:56 IP : 49.230.253.44


[1] 2 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 1 (4286369)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
💋 ฮานอย
➖➖➖
RSLNL2
1=061-04/
6=330-65/
6=619-05/
3=437-00/
6=657-28/
8=969-81/
0=093-38/
3=845-73/
0=427-40/
0=903-61/
8=638-12/
1=
 
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-14 17:13:31 IP : 49.230.248.224


ความคิดเห็นที่ 2 (4286370)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
💋 H A N O I 💋
 
  วิน 1 4 5 7 9
 
11111 / 77777
 
🔪 11111111
 
    🎗 17/74 🎗
 
      14/15/19
      75/79/45
      19/59/32
 
      🎗 417 🎗
  
    145/149/157
    159/179/457
    459/479/579
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-14 17:20:07 IP : 49.230.248.224


ความคิดเห็นที่ 3 (4286371)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
หวยลาว
➖➖➖
04=497-54/
04=302-53/
04=206-62/
04=908-29/
04=410-84/
04=970-99/
04=448-74/
04=007-20/
04=154-01/
04=160-11/
04=256-42/
04=099-20/
04=
➖➖➖
NB6
78=874-68/
01=400-14/
67=355-63/
12=616-06/
23=900-29/
67=469-44/
56=895-88/
12=278-92/
45=497-54/
34=302-53/
89=206-62x
23=908-29/
45=410-84/
67=970-99/
67=448-74/
45=007-20x
34=154-01/
01=160-11/
67=256-42/
23=099-20/
56=
➖➖➖
RNB4
78=895-88/
78=278-92/
45=497-54/
56=302-53/
90=206-62/
23=908-29/
12=410-84/
89=970-99/
34=448-74/
67=007-20/
12=154-01/
90=160-11/
56=256-42/
23=099-20/
34=
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-14 17:21:25 IP : 49.230.248.224


ความคิดเห็นที่ 4 (4286372)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
♠️ ห ว ย ล า ว ♠️
 
 วิน 0 1 2 5 6
 
 22222 / 66666
 
🔪 22222222
 
  ❤️ 26/05 ❤️
     ⭐️ 18⭐️
 
      20/21/25
      60/61/65
      01/15/68
 
     🎗 026 🎗
    🎗 5026 🎗
  
    012/015/016
    025/056/125
    126/156/256 
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-14 17:22:06 IP : 49.230.248.224


ความคิดเห็นที่ 5 (4286373)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🥇 HANOI พิเศษ 
 
   วิน 1 4 5 7 9
 
  44444 / 55555
  
🔪44444444 🔪
 
   🎗 45/17 🎗
  
      41/47/49
      51/57/59
         19/79
   
      🎗 745 🎗
  
     145/147/149
     157/159/179
     459/479/579
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-14 17:23:45 IP : 49.230.248.224


ความคิดเห็นที่ 6 (4286374)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
HANOI พิเศษ
➖➖➖
RSB1 📌
4=644-59/
1=771-64/
5=355-71/
9=849-07/
3=992-41x
9=958-67/
5=990-25/
9=313-01x
5=845-79/
3=934-80/
3=353-63/
9=904-81/
0=418-88x
6=574-75x
3=373-99/
1=791-59/
7=299-77/
2=241-59/
7=
➖➖➖
89=849-07/
89=992-41/
89=958-67/
89=990-25/
89=313-01x
89=845-79/
89=934-80/
89=353-63x
89=904-81/
89=418-88/
89=574-75x
89=373-99/
89=791-59/
89=299-77/
89=241-59/
89=
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-14 17:24:28 IP : 49.230.248.224


ความคิดเห็นที่ 7 (4286375)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🎀 HANOI VIP
 
  วิน 0 2 3 6 8
 
 00000 / 22222
 
🔪 22222222
 
      🎗20/26 🎗
 
       23/28/03
       06/08/36
          38/68
      
       🎗 620 🎗
 
     023/028/036
     038/068/236
     238/268/368
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-14 17:25:20 IP : 49.230.248.224


ความคิดเห็นที่ 8 (4286376)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🎀 HANOI VIP
➖➖➖
SBSL4
1=210-33/
7=949-17/
4=542-87/
4=340-95/
3=029-37/
6=443-63/
3=105-39/
2=
➖➖➖
SBNBNL 📌
3=210-33/
4=949-17/
4=542-87/
4=340-95/
3=029-37/
4=443-63/
3=105-39/
8=
➖➖➖
RSBNL8 📌
6=192-66/
4=740-57/
6=462-55/
3=210-33/
4=949-17/
8=542-87/
4=340-95/
0=029-37/
7=443-63x
9=105-39/
8=
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-14 17:25:55 IP : 49.230.248.224


ความคิดเห็นที่ 9 (4286377)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
👆 3 นอยล่าบน 👆
 
      44444444
 
     ➖➖➖➖
          สถิติ 
รูดแต่บน  22 วันหลุด 1
รูดบนล่าง 22 วันหลุด 0
 
❤️ พ.  1  ✔ ล
❤️ พฤ 3  ✔ บ-ล
❤️ ศ.   4  รอผล
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-14 17:26:38 IP : 49.230.248.224


ความคิดเห็นที่ 10 (4286378)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🥇3 นอยสอยหนัก🥇
 
   ❤️ 44444444 ❤️
 
   ☀ 45/47/17 ☀
 
           20/26
     ➖➖➖➖
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-14 17:27:08 IP : 49.230.248.224


ความคิดเห็นที่ 11 (4286379)

 ขอลาวด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น หมวย วันที่ตอบ 2022-01-14 19:00:17 IP : 1.47.31.24


ความคิดเห็นที่ 12 (4286380)

 Kik อุดร:

10-18-39-

38-30-98-90×

.***NON.ลาวคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-14 20:08:42 IP : 49.230.248.194


ความคิดเห็นที่ 13 (4286381)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
♠️ ห ว ย ล า ว ♠️
 
 วิน 0 1 2 5 6
 
 22222 / 66666
 
🔪 22222222
 
  ❤️ 26/05 ❤️
     ⭐️ 18⭐️
 
      20/21/25
      60/61/65
      01/15/68
 
     🎗 026 🎗
    🎗 5026 🎗
  
    012/015/016
    025/056/125
    126/156/256 
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-14 20:09:17 IP : 49.230.248.194


ความคิดเห็นที่ 14 (4286384)

 ดาวน้อยคอยรัก 14-01-65

 
เด่น 5-6 ฟัน 6
 
64-65-68
45-48-58
 
เอา 0 มาวินเพิ่ม
 
วิน 65480
 
ติดเบิ้ล รูดเบิ้ล เน้น 66-55-44-88
 
แหม่ม คอนศรี
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-14 21:26:32 IP : 49.230.248.194


ความคิดเห็นที่ 15 (4286385)

  ลุ้น (3)ประเทศ

 
     777777
 
75---79---78
 
58---59---89
 
  79 🎯 เม็ดเดียว
 
578--579--589
 
(at) คนล่าฝัน 😎
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-14 21:26:55 IP : 49.230.248.194


ความคิดเห็นที่ 16 (4286386)

 3รัสอัด

24-14-44
04-54-15
124-145-144
045
***โชคชัย2932091268ไทยพาณิชย์
กาแฟสดซักแก้วครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-14 21:27:23 IP : 49.230.248.194


ความคิดเห็นที่ 17 (4286387)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🎯 นอย e❌tra
 
  วิน 0 1 2 6 9
 
00000 / 66666
  
🗡 66666666
 
    🔪  60/92 🔪
 
      61/62/69
      01/02/09
         12/19
 
      🔪  260  🔪
  
     012/016/019
     029/069/126
     129/169/269
 
  🚫เบิ้ล/หาม⛔️
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-14 21:52:09 IP : 49.230.248.194


ความคิดเห็นที่ 18 (4286388)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🇩🇪 เยอรมัน-🆅🅸🅿️
 
 วิน 0 1 5 6 7
 
 00000 / 77777
 
  🆅  77777777  🆅 
 
      🆅  70/71  🆅 
   
       75/76/01
       05/06/15
          16/56
  
        🆅  170  🆅 
 
      015/016/056
      057/067/156
      157/167/567
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-14 21:52:42 IP : 49.230.248.194


ความคิดเห็นที่ 19 (4286389)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🇬🇧 อังกฤษ 🇬🇧  
    
 วิน 1 3 5 8 9
 
  33333 / 55555
 
🔪 55555555
  
    💢 53/18 💢
  
       51/58/59
       31/38/39
          19/89
  
     🎗 153 🎗
   
     138/139/158
     159/189/358
     359/389/589
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-14 21:53:08 IP : 49.230.248.194


ความคิดเห็นที่ 20 (4286390)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🇬🇧 อังกฤษ
➖➖➖
15=075-89/
15=061-86/
15=992-31/
15=803-89x
15=741-38/
15=166-25/
15=334-68x
15=069-59/
15=301-68/
15=515-61/
15=687-72x
15=037-50/
15=528-91/
15=525-03/
15=137-12/
15=172-35/
15=385-13/
15=
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-14 21:53:27 IP : 49.230.248.194


ความคิดเห็นที่ 21 (4286391)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🇬🇧 อังกฤษ-🆅🅸🅿️
 
 วิน 0 1 4 5 8
 
00000 / 11111
 
🔪 11111111
 
     🆅  10/18  🆅
 
       14/15/04
       05/08/45
          48/58
 
        🆅  810  🆅
 
     014/015/045
     048/058/145
     148/158/458
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-14 21:53:50 IP : 49.230.248.194


ความคิดเห็นที่ 22 (4286392)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🇳🇱 รัสเซีย-🆅🅸🅿️  
 
 วิน 3 5 6 7 8
 
33333 / 77777 
 
 🔪 33333333 🔪
  
     🆅  37/38  🆅
 
       35/36/75
       76/78/56
          58/68
 
        🆅  837  🆅
   
     356/357/358
     367/368/567
     568/578/678
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-14 21:54:12 IP : 49.230.248.194


ความคิดเห็นที่ 23 (4286394)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
รัสเซีย-🆅🅸🅿️  
➖➖➖
SB
5=579-90/
7=175-68/
7=871-48/
7=743-01/
4=237-45/
3=806-38/
0=455-03/
5=729-04x
2=460-25/
6=649-74/
4=927-02x
2=379-02/
7=079-35/
7=
➖➖➖
RSLNL5
3=237-45/
6=806-38/
4=455-03/
2=729-04/
6=460-25/
6=649-74/
2=927-02/
6=379-02x
0=079-35/
3=
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-14 21:54:43 IP : 49.230.248.194


ความคิดเห็นที่ 24 (4286395)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
รัสเซีย
➖➖➖
03=194-33/
03=360-66/
03=004-44/
03=010-94/
03=720-10/
03=506-86/
03=369-63/
03=366-03/
03=058-08/
03=520-38/
03=125-05/
03=836-11/
03=240-96/
03=
➖➖➖
06=360-66/
06=004-44/
06=010-94/
06=720-10/
06=506-86/
06=369-63/
06=366-03/
06=058-08/
06=520-38/
06=125-05/
06=836-11/
06=240-96/
06=
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-14 21:55:08 IP : 49.230.248.194


ความคิดเห็นที่ 25 (4286396)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🇳🇱 รัสเซีย 🇳🇱  
  
 วิน 0 5 6 7 9
 
55555 / 66666
 
🔪 55555555 🔪
 
     🎗 56/50 🎗
 
       57/59/60
       67/69/07
       09/79/74
 
      🎗 056 🎗
 
     057/059/067
     069/079/567
     569/579/679
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-14 21:55:55 IP : 49.230.248.194


ความคิดเห็นที่ 26 (4286397)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
()ส อ ย ด า ว()
 
   วิน 0 2 4 5 9
    
    22222 / 99999
 
 🎗 99999999 🎗
 
   () 92/02 () 
 
        90/94/95
        24/25/04
           05/45
   
    () 092 ()
 
       024/025/045
       049/059/245
       249/259/459
 
  🚫เบิ้ล/หาม⛔️
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-14 21:56:30 IP : 49.230.248.194


ความคิดเห็นที่ 27 (4286398)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
ดาวโจนส์
➖➖➖
RNL5 📌
78=764-79/
12=544-20/
01=216-28/
56=270-54/
12=389-19/
78=056-67/
23=238-82/
90=821-83x
67=863-42/
56=808-55/
89=830-78/
12=506-76x
67=965-59/
34=711-54/
67=647-64/
56=166-81/
78=887-79/
23=202-15/
23=032-30/
56=362-70/
89=
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-14 21:57:18 IP : 49.230.248.194


ความคิดเห็นที่ 28 (4286409)

 🌟🌟🌟🌟🌟

มหาเศรษฐี
15/01-65
เด่น
9999+4444
((ฟัน))((ฟัน)
999999
วิ่งรุด99999
74-79-12-88-04-49-87
89-68-32-13-92-30
ลากแตก061ถึง961
ลากแตก094ถึง994
ลากแตก074ถึง974
ระวังตองเบิ้ล
22-33-66-88-00
000-111-222
ผล 🌟🌟🌟 
สวัสดี
ปันน้ำใจและกาแฟที่
กรุงเทพ[4600317780]
ใครสนเข้าห้องทักแอดมาเด้อรวยๆ
เมี่ยนประแน่นอน
Credit.นภัทร888
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-15 00:08:18 IP : 49.230.248.194


ความคิดเห็นที่ 29 (4286420)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
📈📈 หุ้นทั่วโลก 📈📈 
 
โยก 33333-44444
                          
🎲 33333333 🎲
                  
     วิน 1 3 5 6 8
         
  13/15/16/18/35
  36/38/56/58/68
➖➖➖➖➖➖
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-15 09:16:39 IP : 49.230.132.68


ความคิดเห็นที่ 30 (4286422)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
📈 หุ้นรวม-🆅🅸🅿️ 
 
โยก 00000-11111
                          
🎲 00000000 🎲
                  
     วิน 0 1 3 8 9
         
  01/03/08/09/13
  18/19/38/39/89
➖➖➖➖➖➖
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-15 09:17:14 IP : 49.230.132.68


ความคิดเห็นที่ 31 (4286424)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
📡  ลาว HD
 
 วิน 4 5 6 7 9
 
55555 / 77777
  
🔪 55555555 🔪 
 
     📡 57/54 📡
 
      54/56/59
      74/76/79
      46/49/69
   
      📡 457 📡
  
     456/459/467
     469/479/567
     569/579/679
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-15 09:18:06 IP : 49.230.132.68


ความคิดเห็นที่ 32 (4286425)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
จีน-🆅🅸🅿️
➖➖➖
RSBNL1
9=909-18/
8=389-97/
9=097-39/
9=916-54/
5=508-69/
5=702-85/
3=036-92/
6=968-43/
9=910-83/
4=429-34/
1=290-14/
6=
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-15 09:18:22 IP : 49.230.132.68


ความคิดเห็นที่ 33 (4286426)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🗡 จีนเช้า-🆅🅸🅿️
 
   วิน 0 1 6 7 8
 
 00000 / 66666
  
🔪 66666666 🔪
 
    ⚔️ 60/17 ⚔
 
       61/67/68
       01/07/08
          18/78
    
      🎗  160  🎗
  
     017/018/067
     068/078/167
     168/178/678
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-15 09:19:35 IP : 49.230.132.68


ความคิดเห็นที่ 34 (4286427)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🇭🇰 ฮั่งเช้า-🆅🅸🅿️
 
 วิน 1 2 4 5 8
 
22222 / 44444
 
⭕ 44444444 ⭕
 
     ⭕ 42/41 ⭕
 
       45/48/21
       25/28/15
          18/58
   
       🎗 142 🎗
  
     125/128/145
     148/158/245
     248/258/458
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-15 09:19:52 IP : 49.230.132.68


ความคิดเห็นที่ 35 (4286430)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🇹🇼 ไต้หวัน-🆅🅸🅿️
 
 วิน 2 3 7 8 9
 
22222 / 77777
 
📛 22222222 📛
  
      📛 27 📛
 
       23/28/29
       73/78/79
       38/39/89
   
      📛 827 📛
 
     237/238/239
     279/289/378
     379/389/789
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-15 09:21:19 IP : 49.230.132.68


ความคิดเห็นที่ 36 (4286433)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🗡 จีนบ่าย-🆅🅸🅿️
 
   วิน 1 5 7 8 9
 
 11111 / 77777
  
🔪 11111111 🔪
 
    ⚔️ 17/58 ⚔
 
       15/18/19
       75/78/79
          59/89
    
      🎗  817  🎗
  
     157/158/159
     179/189/578
     579/589/789
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-15 13:31:06 IP : 49.230.132.68


ความคิดเห็นที่ 37 (4286434)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🇭🇰 ฮั่งบ่าย-🆅🅸🅿️
 
 วิน 1 2 4 8 9
 
22222 / 99999
 
⭕ 22222222 ⭕
 
       ⭕ 29 ⭕
 
       21/24/28
       91/94/98
       14/18/48
   
       🎗 129 🎗
  
     124/128/148
     149/189/248
     249/289/489
 
  🚫เบิ้ล/หาม⛔️
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-15 13:33:09 IP : 49.230.132.68


ความคิดเห็นที่ 38 (4286456)

 น้องเลย์เร่รัก 15-01-65

 
เด่น 4-8  ฟัน 8
 
80-84-87
04-07-47
 
เอา 5 มาวินเพิ่ม
 
วิน 84705
 
ติดเบิ้ล รูดเบิ้ล เน้น 88-44-77-00-55
 
แหม่ม คอนศรี
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-15 16:41:03 IP : 49.230.132.68


ความคิดเห็นที่ 39 (4286457)

 ฮานอยรวมมิตร 15-01-65

 
พิ + ปกติ + วีไอพี
 
เด่น 2-3 ฟัน 3
 
30-32-37
02-07-27
 
เอา 6 มาวินเพิ่ม
 
วิน 23076
 
ติดเบิ้ล รูดเบิ้ล เน้น 22-33-00-77-66
 
แหม่ม คอนศรี
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-15 16:41:37 IP : 49.230.132.68


ความคิดเห็นที่ 40 (4286459)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🎀 HANOI VIP
➖➖➖
R9
0=740-57/
6=462-55/
3=210-33/
1=949-17/
8=542-87/
4=340-95/
2=029-37/
9=443-63x
3=105-39/
0=636-40/
5=
➖➖➖
NL7
4=542-87/
4=340-95/
2=029-37/
4=443-63/
0=105-39/
6=636-40/
7=
➖➖➖
RNB7
0=740-57/
4=462-55/
3=210-33/
9=949-17/
5=542-87/
4=340-95/
0=029-37/
6=443-63/
4=105-39x
3=636-40/
9=
➖➖➖
02=021-48/
02=724-82/
02=402-05/
02=425-08/
02=621-51/
02=449-60/
02=192-66/
02=740-57/
02=462-55/
02=210-33/
02=949-17x
02=542-87/
02=340-95/
02=029-37/
02=443-63x
02=105-39/
02=636-40/
02=
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-15 16:59:04 IP : 49.230.132.68


ความคิดเห็นที่ 41 (4286460)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
♣️ม า เ ล ย์
➖➖➖
    NB5
3=787-32/
2=265-25/
0=005-68/
0=180-91/
5=544-25/
9=960-00/
5=035-30/
0=302-40/
7=
➖➖➖
SBNL6 📌
89=896-94/
90=899-77/
23=502-68/
45=251-87/
89=466-74x
67=180-76/
01=339-03/
23=682-65/
90=487-40/
45=188-95/
90=328-10/
89=325-28/
67=268-16/
89=787-32/
67=265-25/
78=005-68/
45=180-91x
56=544-25/
56=960-00/
23=035-30/
90=302-40/
67=
➖➖➖
SBSL4 📌
01=502-68/
01=251-87/
78=466-74/
78=180-76/
90=339-03/
78=682-65/
89=487-40/
67=188-95x
12=328-10/
78=325-28/
89=268-16/
12=787-32/
56=265-25/
23=005-68x
01=180-91/
12=544-25/
01=960-00/
01=035-30/
01=302-40/
89=
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-15 16:59:25 IP : 49.230.132.68


ความคิดเห็นที่ 42 (4286461)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
HANOI พิเศษ
➖➖➖
89=849-07/
89=992-41/
89=958-67/
89=990-25/
89=313-01x
89=845-79/
89=934-80/
89=353-63x
89=904-81/
89=418-88/
89=574-75x
89=373-99/
89=791-59/
89=299-77/
89=241-59/
89=554-83/
89=
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-15 17:00:34 IP : 49.230.132.68


ความคิดเห็นที่ 43 (4286462)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🥇 HANOI พิเศษ 
 
   วิน 3 4 5 7 9
 
  44444 / 77777
  
🔪44444444 🔪
 
   🎗 47/49 🎗
  
      43/45/73
      75/79/35
      39/59/32
   
      🎗 947 🎗
  
     345/347/349
     357/359/379
     457/459/579
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-15 17:01:27 IP : 49.230.132.68


ความคิดเห็นที่ 44 (4286463)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
♣️ม า เ ล ย์ ♣️
 
 วิน 0 1 5 7 8
 
00000 / 77777
 
🔪 77777777
 
    🎗 70/08 🎗
 
      71/75/78
      01/05/15
         18/58
 
      🎗 870 🎗
 
     015/017/018
     057/058/157
     158/178/578
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-15 17:03:53 IP : 49.230.132.68


ความคิดเห็นที่ 45 (4286464)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
💋 ฮานอย
➖➖➖
  RSLNL2
1=061-04/
6=330-65/
6=619-05/
3=437-00/
6=657-28/
8=969-81/
0=093-38/
3=845-73/
0=427-40/
0=903-61/
8=638-12/
1=219-62/
2=
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-15 17:17:21 IP : 49.230.132.68


ความคิดเห็นที่ 46 (4286465)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
💋 H A N O I 💋
 
  วิน 1 2 6 8 9
 
11111 / 22222
 
🔪 22222222
 
    🎗 21/29 🎗
 
      26/28/16
      18/19/68
        69/89
 
      🎗 921 🎗
  
    126/128/168
    169/189/268
    269/289/689
 
  🚫เบิ้ล/หาม⛔️
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-15 17:17:52 IP : 49.230.132.68


ความคิดเห็นที่ 47 (4286466)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
♣️ม า เ ล ย์ ♣️
 
 วิน 0 1 5 7 8
 
00000 / 77777
 
🔪 77777777
 
    🎗 70/08 🎗
 
      71/75/78
      01/05/15
         18/58
 
      🎗 870 🎗
 
     015/017/018
     057/058/157
     158/178/578
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-15 17:23:22 IP : 49.230.132.68


ความคิดเห็นที่ 48 (4286467)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🎀 HANOI VIP
 
  วิน 0 3 4 7 9
 
 00000 / 33333
 
🔪 00000000
 
        🎗07 🎗
 
       03/04/09
       34/37/39
       47/49/79
      
       🎗 307 🎗
 
     034/039/047
     049/079/347
     349/379/479
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-15 17:25:00 IP : 49.230.132.68


ความคิดเห็นที่ 49 (4286469)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
🥇3 นอยสอยหนัก🥇
 
   ❤️ 77777777 ❤️
 
 ☀ 70/71/74/75 ☀
 
     ➖➖➖➖
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-15 17:26:46 IP : 49.230.132.68


ความคิดเห็นที่ 50 (4286470)

 โสเหร่หุ้น: 

➖➖➖➖➖➖➖
👆 3 นอยล่าบน 👆
 
      66666666
 
     ➖➖➖➖
          สถิติ 
รูดแต่บน  23 วันหลุด 1
รูดบนล่าง 23 วันหลุด 0
 
❤️ พ.  1  ✔ ล
❤️ พฤ 3  ✔ บล
❤️ ศ.   4  ✔✔ บล
❤️ ส.   6  รอผล
Byนภัทร888พารวย
➖➖➖➖➖➖
ผู้แสดงความคิดเห็น Rewvihok888 วันที่ตอบ 2022-01-15 17:27:13 IP : 49.230.132.68[1] 2 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล